Zdjęcia: Rada Miasta Iwano-Frankiwska, Andrzej Leusz