Zdjęcia: Helena Hołobyn, Włodzimierz Harmatiuk, Andrzej Leusz, Salomea Pletenicka