STRUKTURA EGZAMINU W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB DOROSŁYCH

Poziom B1

Część pisemna trwa nie dłużej niż 190 minut i zawiera moduły, polegające na sprawdzeniu:

 • rozumienia ze słuchu;
 • rozumienia tekstów pisanych;
 • poprawności gramatycznej;
 • wypowiedzi pisemnej.

Część ustna trwa 15 minut.


Poziom B2

Część pisemna trwa nie dłużej niż 250 minut i zawiera moduły, polegające na sprawdzeniu:

 • rozumienia ze słuchu;
 • rozumienia tekstów pisanych;
 • poprawności gramatycznej;
 • wypowiedzi pisemnej.

Część ustna trwa 15 minut.


Poziom C1

Część pisemna trwa nie dłużej niż 250 minut i zawiera moduły, polegające na sprawdzeniu:

 • rozumienia ze słuchu;
 • rozumienia tekstów pisanych;
 • poprawności gramatycznej;
 • wypowiedzi pisemnej.

Część ustna trwa 20 minut.


Poziom C2

Część pisemna trwa nie dłużej niż 290 minut i zawiera moduły, polegające na sprawdzeniu:

 • rozumienia ze słuchu;
 • rozumienia tekstów pisanych;
 • poprawności gramatycznej;
 • wypowiedzi pisemnej.

Część ustna trwa 20 minut.


Po każdej części egzaminu pisemnego jest przewidziana 10-15-minutowa przerwa.


STRUKTURA EGZAMINU W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB DZIECI I MŁODZIEŻY

Poziom A2

Część pisemna trwa nie dłużej niż 160 minut i zawiera moduły, polegające na sprawdzeniu:

 • rozumienia ze słuchu;
 • rozumienia tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych;
 • wypowiedzi pisemnej.

Część ustna trwa 10 minut.


Poziom B1

Część pisemna trwa nie dłużej niż 190 minut i zawiera moduły, polegające na sprawdzeniu:

 • rozumienia ze słuchu;
 • rozumienia tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych;
 • wypowiedzi pisemnej.

Część ustna trwa 15 minut.


Poziom B2

Część pisemna trwa nie dłużej niż 250 minut i zawiera moduły, polegające na sprawdzeniu:

 • rozumienia ze słuchu;
 • rozumienia tekstów pisanych;
 • poprawności gramatycznej;
 • wypowiedzi pisemnej.

Część ustna trwa 15 minut.


Po każdej części egzaminu pisemnego jest przewidziana 10-15-minutowa przerwa.


Szczegółowa informacja oraz struktura pozostałych poziomów


Przykładowe testy

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up