jesień 2011 – wiosna 2012 – materializacji zaczęła ulegać idea utworzenia w Stanisławowie Domu Polskiego. Władze miasta wskazały potencjalny obiekt, który po dokonaniu oceny przez eksperta uznano za nadający się do adaptacji na potrzeby takiej instytucji.

3 lipca 2012 roku – podczas sesji Rady Miasta Iwano-Frankiwsk przyjęta została uchwała umożliwiająca merowi miasta podpisanie umowy z Federacją Organizacji Polskich na Ukrainie dotyczącej dzierżawy pomieszczeń przy ulicy Strzelców Siczowych 56.

17 lipca 2012 roku – mer miasta Wiktor Anuszkewyczus oraz prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa podpisali w obecności wiceministra spraw zagranicznych RP Janusza Ciska „Deklarację w sprawie powołania Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w mieście Iwano-Frankiwsku”.

lato 2012 roku – pod przewodnictwem konsula Jacka Żura z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie powstaje projekt wykorzystania funkcjonalnego Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego z wytyczeniem kierunków prac remontowo-adaptacyjnych oraz określeniem roli i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń.

październik 2012 roku – początek prac remontowo-adaptacyjnych w pomieszczeniach Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Zasadnicza ich część trwała do końca pierwszego kwartału 2013 roku. Sfinansowane zostały w pełni ze środków Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Pomieszczenia przed remontem:

Pomieszczenia po remoncie:

11 maja 2013 roku – uroczyste otwarcie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku z udziałem władz miasta i obwodu oraz wiceministra spraw zagranicznych RP Jerzego Pomianowskiego i Konsula Generalnego RP we Lwowie Jarosława Drozda.

18 maja 2013 roku – powołanie Rady Programowej Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

10 lipca 2013 roku – zgoda władz miasta Iwano-Frankiwska na zwiększenie powierzchni wynajmowanej przez Federację Organizacji Polskich na Ukrainie do ok. 319 m2.

9 października 2013 roku – podpisanie przez władze miasta oraz Federację Organizacji Polskich na Ukrainie ostatecznej umowy dzierżawy pomieszczeń Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

grudzień 2013 – luty 2014 – obowiązki dyrektora pełni dr Jan Ostaszczuk.

1 kwietnia 2014 roku – dyrektorem Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego zostaje Maria Osidacz.

21 lipca 2014 roku – uroczyste wciągnięcie flagi Ukrainy, Polski i Unii Europejskiej na maszty przy wejściu do Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

20 stycznia 2015 roku – powstaje organizacja pozarządowa o nazwie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up