Czym jest wolontariat w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego?

Wolontariat jest dobrowolną i bezinteresowną pracą na rzecz społeczności, wykonywaną przez wolontariuszy w celu wsparcia i podtrzymywania misji, celów oraz zadań placówki. Jest ważnym elementem działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, gdyż jest to organizacja pozarządowa.

Wolontariat jest też formą zaangażowania się w życie codzienne polskiej społeczności dawnego Stanisławowa. Pomoc wolontariacka często jest czynnikiem liczby i jakości realizowanych przez Centrum projektów i organizowanych wydarzeń, które bez wsparcia wolontariuszy byłyby trudne do zrealizowania.


Kim są wolontariusze Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego?

W chwili obecnej grupa wolontariuszy liczy prawie 30 osób, wiekiem od 14 lat. Jest to aktywna młodzież, która poprzez wolontariat zaczyna pierwsze próby realizowania siebie w świecie, chce rozwijać swoje umiejętności i doskonalić wiedzę, a także pracować dla ludzi poprzez organizowanie różnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych.

Najlepszym potwierdzeniem dojrzewania wolontariuszy do działalności pozarządowej są ich własne i samodzielnie wdrożone inicjatywy – gry terenowe dot. historii naszego miasta, quizy edukacyjne o Polsce, czy też tworzenie autorskich scenariuszy wydarzeń słowno-muzycznych.

Co ważne, wolontariuszami Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego są nie tylko osoby polskiego pochodzenia, ale również Ukraińcy, którzy poprzez wolontariat chcą lepiej poznać kulturę polską, nawiązać kontakt z rówieśnikami z Polski oraz poznać ciekawych ludzi. Młodzież chętnie bierze udział w różnych olimpiadach, konkursach, projektach rozwojowych i szkoleniach.

Pomimo, że spora część osób wyjeżdża za granicę, jednak dochodzą do nas nowe osoby, a wolontariusze, studiujący np. w Polsce, chętnie wracają do Centrum.


Czemu warto być wolontariuszem Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego?

Współpraca z nami stwarza szansę na zdobywanie nowych doświadczeń, rozwój zawodowy i osobisty, i realizację wewnętrznej potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Wolontariusze, angażując się w różne działania na rzecz ośrodka, uczestniczą w istotnych dla społeczeństwa wydarzeniach, rozwijają swoją wiedzę i umiejętności, nawiązują ciekawe i potrzebne znajomości, zdobywają bezcenne doświadczenie pracy z ludźmi.

Stawiamy na rozwój młodzieży i staramy się inwestować w ich systematyczny rozwój, wzbudzać świadomość obywatelską poprzez organizację szkoleń, spotkań i wyjazdów edukacyjno-integracyjnych.


Dołącz do naszego zespołu! Wypełnij ankietę, a my skontaktujemy się z Tobą.


Dyżur w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego:
wtorek, piątek | godz. 17:00 – 18:00
środa, czwartek | godz. 14:30 – 15:30

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up