Najbliższy państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego odbędzie się w Warszawie w dniach 25-26 czerwca 2022 roku, zgodnie z kalendarzem Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Rejestracja na egzamin rozpoczyna się 27 kwietnia 2022 roku! Ilość miejsc ograniczona.


Osobom zainteresowanym zdawaniem egzaminu certyfikatowego zalecamy również o wcześniejsze zapoznanie się z poniższą informacją.


Przepisy prawne i wskazówki praktyczne


RODO – obowiązek informacyjny


Kalendarz egzaminów w roku 2022

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up