Zdjęcia: Andrzej Leusz, Krystyna Smal, Włodzimierz Harmatiuk