Zdjęcia: Włodzimierz Harmatiuk, Leon Tyszczenko (Kurier Galicyjski)