Zdjęcia: Danuta Stefanko, Salomea Pletenicka, Ołesia Riszko