Zdjęcia: Danuta Stefanko


Projekt wspófinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie