W dniach 1-3 lipca 2021 roku odbył się III etap V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą „W drodze do niepodległości”. Do egzaminów finałowych przystąpiło 25 uczniów, którzy z powodzeniem przeszli eliminacje etapu...

Ważnym elementem działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, jest praca z młodzieżą, wspieranie oraz inwestycja w jej rozwój. Poprzez współpracę z wolontariuszami placówka...

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku 29 czerwca 2021 roku odbyła się prezentacja książki dziennikarza, krajoznawcy i podróżnika Dmytra Antoniuka pt. Rzymskokatolickie klasztory...

20 lat temu rozpoczęła się wizyta Jana Pawła II we Lwowie, która była częścią podróży apostolskiej Ojca Świętego na Ukrainę. Celem wizyty było wsparcie w nawiązaniu przyjaznych stosunków między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi...

Z okazji 30. rocznicy założenia Grupy Wyszehradzkiej oraz zakończenia rocznej prezydencji Polski w sojuszu 23 czerwca 2021 roku na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, dawnym...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up