Odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona dziejom dawnego Stanisławowa, pod tytułem „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska jako obszar współpracy między narodami w 100-lecie sojuszu Piłsudski...

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbył się trening umiejętności interpersonalnych dla wolontariuszy, angażujących się w życie placówki. „Uczestnicy przez pryzmat lustra, które...

5 września 2020 roku w Polsce, a także poza jej granicami odbyła się kolejna, dziewiąta już, edycja Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą zostało wybrane dzieło Juliusza Słowackiego „Balladyna”. Do inicjatywy po raz piąty, pod patronatem...

W sobotę 5 września zmarł kardynał Marian Jaworski, były metropolita Lwowski, przyjaciel Jana Pawła II, któremu przed śmiercią udzielił namaszczenia chorych. Urodził się 21 sierpnia 1926 r. we Lwowie. Swoje dzieciństwo wspominał...

Ostatnim elementem tegorocznych Dni Kultury Polskiej, organizowanych przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku był wieczór polskiej muzyki i tańca, który miał miejsce na terenie...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up