Iwanofrankiwska Obwodowa Administracja Państwowa postanowiła przekazać do użytkowania organizacji religijnej „Klasztor bł. Jakuba Strepy Braci Mniejszych Franciszkanów Konwentualnych Kościoła Rzymskokatolickiego” kościół...

Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda zainicjowała Konkurs Recytatorski „Słowem – Polska” skierowany do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą. O nagrodę Pierwszej Damy ubiegało się 720 młodych...

Podczas odbywającego się w środę, 7 lipca 2021 roku w Wilnie spotkania szefowie dyplomacji Litwy, Ukrainy i Polski podpisali deklarację o wspólnym dziedzictwie i wspólnych wartościach. Okazją do przyjęcia dokumentu była 230. rocznica...

W dniach 1-3 lipca 2021 roku odbył się III etap V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą „W drodze do niepodległości”. Do egzaminów finałowych przystąpiło 25 uczniów, którzy z powodzeniem przeszli eliminacje etapu...

Ważnym elementem działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, jest praca z młodzieżą, wspieranie oraz inwestycja w jej rozwój. Poprzez współpracę z wolontariuszami placówka...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up