Podczas wyjścia na Przełęcz Legionów, o którym więcej można się dowiedzieć w poprzednim artykule na naszym portalu, młodzieży z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie towarzyszył...

Młodzież skupiona wokół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, 11 lipca 2021 roku, udała się na Przełęcz Legionów, znajdującą się w grupie górskiej Gorgany w Karpatach...

Iwanofrankiwska Obwodowa Administracja Państwowa postanowiła przekazać do użytkowania organizacji religijnej „Klasztor bł. Jakuba Strepy Braci Mniejszych Franciszkanów Konwentualnych Kościoła Rzymskokatolickiego” kościół...

Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda zainicjowała Konkurs Recytatorski „Słowem – Polska” skierowany do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą. O nagrodę Pierwszej Damy ubiegało się 720 młodych...

Podczas odbywającego się w środę, 7 lipca 2021 roku w Wilnie spotkania szefowie dyplomacji Litwy, Ukrainy i Polski podpisali deklarację o wspólnym dziedzictwie i wspólnych wartościach. Okazją do przyjęcia dokumentu była 230. rocznica...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up