Fot. Forum Ekonomiczne

W Karpaczu dobiegło końca XXXI Forum Ekonomiczne, które odbywało się 6-8 września 2022 roku. „Europa w obliczu nowych wyzwań” – tak brzmiało hasło przewodnie tegorocznego spotkania. Blisko 5000 liderów politycznych, gospodarczych, przedstawicieli samorządów oraz świata kultury i nauki z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych wzięło udział w ponad 300 panelach i wydarzeniach.

W ramach tegorocznej edycji podczas paneli dyskusyjnych omawiano najistotniejsze i najaktualniejsze zagadnienia w zakresie finansów, nowych technologii oraz polityki międzynarodowej, w tym kwestie związane z obecną wojną rosyjsko-ukraińską. Jest to największa konferencja polityczno-gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy konsolidacja w prowadzonych biznesach jest dzisiaj adekwatną odpowiedzią na wyzwania, które stwarza rynek. Zastanawialiśmy się też, czy w warunkach wysokiej inflacji możemy być świadkami rozwoju gospodarczego. Ważną kwestią jest podział w Europie i dyskusja, jaką rolę pełni nasz region” – powiedział Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum.

Fot. Forum Ekonomiczne

Tegoroczną konferencję otworzyła prezentacja raportu o stanie gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas Forum Ekonomicznego omawiano między innymi funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej oraz powszechny postęp medycyny; długofalowe skutki wojny na Ukrainie; perspektywy rozwoju gospodarczego; kwestie bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczego i żywnościowego; funkcjonowanie i przyszłość sojuszy regionalnych.

Tytuł Człowieka roku XXXI Forum Ekonomicznego

Coroczną tradycją Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest wręczenie nagród dla Człowieka, Firmy oraz Organizacji Pozarządowej Roku. Na przestrzeni lat tytułem Człowieka Roku uhonorowano wielu znamienitych postaci europejskiej polityki i gospodarki.

W roku 2022 tytuł Człowieka roku XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu otrzymał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w laudacji wygłoszonej podczas uroczystej gali, ukraiński przywódca wzbudził podziw całego świata. W imieniu Wołodymyra Zełenskiego wyróżnienie odebrał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

Fot. Forum Ekonomiczne

„Jest to wyróżnienie dla prezydenta Ukrainy, walczącej dzisiaj z brutalnym wrogiem. To także wyróżnienie dla narodu ukraińskiego, dla dzielnych żołnierzy ukraińskich, którzy, w tym z polską bronią, walczą o to, co jest dla nas najważniejsze: o wolność, suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną. To będzie nasze wspólne zwycięstwo, nasza wspólna walka o wolność waszą i naszą. Niech żyje wolna Polska. Niech żyje wolna Ukraina” – powiedział ukraiński ambasador.

Polonijne Forum Ekonomiczne w Karpaczu

W programie Forum Ekonomicznego nie brakuje również wydarzeń związanych z tematyką Polonii i Polaków za granicą. Po raz kolejny w ramach konferencji odbyło się Polonijne Forum Ekonomiczne. Celem corocznych spotkań jest włączenie Polaków żyjących na obczyźnie do udziału w ważnych rozmowach i wydarzeniach w Polsce oraz zwrócenie uwagi na ogromny potencjał Polonii i jej znaczenie dla międzynarodowych relacji gospodarczych i społecznych.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, środowisk polonijnych, krajowych organizacji pozarządowych oraz polskich przedsiębiorstw. Uczestnicy spotkania rozmawiali między innymi o tym jak rząd i polskie przedsiębiorstwa mogą pomagać finansowo społecznościom polskim poza granicami kraju oraz jak owe społeczności mogą skutecznie walczyć o polskie interesy.

Fot. Agata Pawłowska / PAI

Podczas Forum Polonijnego podsumowano programy pomocy Rodakom z Ukrainy, zaprezentowano działania rządu na rzecz Polonii, polskie startupy za granicą, omówiono współczesne wyzwania edukacji polonijnej. Poruszono również kwestie związane z polskim rynkiem medycznym dla Polonii, turystyką polonijną, współpracą samorządów ze środowiskiem polskim w świecie oraz networkingiem polskiego biznesu poza granicami.

Według szacunków Ministerstwa Spraw Zagranicznych poza Polską obecnie mieszka co najmniej 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia, czyli jedna trzecia narodu polskiego. To plasuje Polskę na czwartym miejscu w grupie najliczniejszych emigracji świata po chińskiej, niemieckiej i włoskiej. Ten wielki potencjał gospodarczy i kulturowy ma niebagatelne znaczenie ekonomiczne.

Minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą przypomniał, że w 2022 roku polski rząd przeznaczył na organizacje polskie oraz inicjatywy polonijne poza granicami Ojczyzny ponad 580 milionów złotych, co jest wartością rekordową w dotychczasowej historii wsparcia udzielanego środowiskom polskim. Na bazie ostatnich badań zaprezentowano również wyniki spisu organizacji polonijnych. Okazało się, że działa 9 tysięcy polskich organizacji w 115 krajach.

Opracowała Karolina Szostak

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up