Marek Borawski / KPRP

Pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda odwiedziła 5 września 2022 roku Ukrainę. Wizytę małżonka prezydenta rozpoczęła od złożenia kwiatów w kwaterze żołnierzy polskich na cmentarzu w Mościskach. Tam spoczęło 138 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w kampanii wrześniowej 1939 roku.

Następnie Agata Kornhauser-Duda udała się do polskiej Szkoły Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie, gdzie spotkała się z uczniami. Pierwszoklasiści zaprosili ją do udziału w warsztatach plastycznych, podczas których opowiadali o minionych wakacjach i wrażeniach z pierwszych dni spędzonych w szkolnych ławkach. Dzieci przygotowały również recytacje polskich wierszy.

W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie pierwsza dama spotkała się z nauczycielami, uczącymi języka polskiego w ukraińskich szkołach. Omówiono współpracę Polski i Ukrainy w zakresie edukacji przedstawicieli mniejszości narodowej, w tym wspólne międzynarodowe projekty edukacyjne. Podczas spotkania poruszono również kwestie nauczania ukraińskich dzieci w Polsce oraz specyfiki nauczania języka polskiego jako obcego.

Marek Borawski / KPRP

Małżonka prezydenta pytała o pracę na Ukrainie w warunkach wojny. Rozmawiano też o podtrzymywaniu przynależności narodowej za granicą i oczekiwaniach zarówno uczniów, jak i rodziców względem współczesnej szkoły. Przedstawiciele lokalnych szkół opowiedzieli o wyzwaniach, z jakimi spotykają się w codziennej pracy, potrzebach i podnoszeniu kompetencji zawodowych.

Podczas wizyty we Lwowie Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Zachodnioukraińskie Specjalistyczne Centrum Medyczne dla Dzieci oraz Szpital św. Łukasza. Już w pierwszych dniach marca 2022 roku przy jej wsparciu z Zachodnioukraińskiego Specjalistycznego Centrum Medycznego dla Dzieci ewakuowano najciężej chorych małych pacjentów. Bezpieczny transport do Polski i innych krajów był możliwy dzięki skoordynowanym działaniom międzynarodowym.

Agata Kornhauser-Duda spotkała się z dyrekcją i personelem Centrum, z którymi rozmawiała o aktualnej sytuacji i potrzebach. Omówiono między innymi możliwości odbywania w zakładach opieki zdrowotnej w Polsce staży przez ukraińskich lekarzy i pielęgniarek. Medycy opowiedzieli również o realizacji projektu współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Lublinie w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji rdzeniowego zaniku mięśni, zakupu sprzętu diagnostycznego oraz leków.

Marek Borawski / KPRP

Następnie małżonka prezydenta udała się do Szpitala św. Łukasza, któremu został przekazany aparat do rezonansu magnetycznego, zakupiony ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam są przewożeni ranni ze szpitali terenów przyfrontowych pociągami ewakuacyjnymi i karetkami pogotowia. Agata Kornhauser-Duda odwiedziła przebywających w szpitalu rannych. Rozmawiała również z medykami o międzynarodowej współpracy w zakresie leczenia i rehabilitacji żołnierzy.

W ramach pobytu we Lwowie na Cmentarzu Orląt Lwowskich pierwsza dama złożyła kwiaty na Płycie Głównej Grobu Nieznanego Żołnierza, przy pomniku Ukraińskiej Armii Galicyjskiej oraz na grobach poległych w czasie obecnie trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej.

To już drugi wyjazd Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy na Ukrainę po 24 lutym 2022 roku. Pierwszej damie towarzyszył sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta minister Jacek Siewiera. W spotkaniach uczestniczyli ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki oraz konsul generalny we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz.

Na podstawie prezydent.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up