Dramowa Akademia Liderów „Patrz w DAL” to projekt zorganizowany przez Polsko-Ukraińską Młodzieżową Organizację „Młody Stanisławów”, do udziału w którym zostali zaproszeni młodzi liderzy, skupieni wokół polskich organizacji z różnych części Ukrainy. Osoby, które wzięły udział w powyższej inicjatywie to ludzie pomysłowi, kreatywni, otwarci na świat i inne osoby, chętni do samorozwoju.

– Dramowa Akademia Liderów jest wielowymiarowym szkoleniem, którego celem jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, potrzebne do kreowania zmian społecznych i działania na rzecz Polaków na Wschodzie – powiedziała Alina Czirkowa, członek zarządu PUMO „Młody Stanisławów”.

W ciągu tygodnia, w dniach 11-17 sierpnia, uczestnicy projektu spotykali się w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie), gdzie oprócz integracji i nawiązania przyjaznych relacji pracowali wspólnie z trenerką Agatą Szmytką nad tematami, które powinny ułatwić i usprawnić funkcjonowanie liderów w swoich środowiskach.

– Głównym narzędziem wykorzystywanym podczas tego szkolenia było narzędzie dramy stosowanej, czyli takiej metody, która opiera się na naturalnej zdolności człowieka do wchodzenia w różne role – powiedziała Agata Szmytka, certyfikowana trenerka dramy, prezes Fundacji „Da Radę”. – Uwielbiam tę metodę, za to, że ona pozwala nie tylko z poziomu głowy zastanawiać się nad różnymi sytuacjami, ale pozwala uczestnikom wejść w całości głową, ciałem, emocjami, a moje doświadczenie jest takie, że wtedy człowiek najwięcej się uczy. Poza tym, pewnych rzeczy u innych ludzi nie zrozumiemy, dopóki przez chwilę kawałka drogi nie przejdziemy w ich butach – mówiła pani Szmytka.

Poprzez różne ćwiczenia, zabawy i scenki uczestnicy uczyli się bycia dobrym liderem, dawania informacji zwrotnych, rozwiązywania konfliktów oraz szkolili swoje umiejętności interpersonalne. Również w trakcie szkoleń zostały podjęte tematy integracji i budowania zespołu, a także asertywności.

– Oczywiście, projekt jest bardzo ciekawy, pomógł mi zrozumieć niektóre psychologiczne aspekty oraz odczuć na sobie jak można wpłynąć na różne sytuacje – powiedziała Margaryta Kondratenko, prezes Polskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego „Drzewo” z Charkowa, które zajmuje się promowaniem języka, literatury i kultury polskiej. – Dla mnie ciekawą była metoda rozwiązywania konfliktów w zespole i asertywność. Teraz przed organizacją projektu będę przeprowadzać grę i dopiero później planować pracę, gdyż w sytuacji gry widać jak ludzie ze sobą współpracują i jakie role zespołowe przybierają – podzieliła się pani prezes.

Na sali szkoleniowej powstała bardzo przyjazna i otwarta przestrzeń do wymiany zdań i doświadczeń, dzięki której uczestnicy szczerze dzielili się swoimi przemyśleniami na poszczególne tematy.

– Biorąc udział w tym projekcie nauczyłam się dużo rzeczy, które przydadzą mi się w pracy oraz w życiu osobistym. Nauczyłam się dbać o siebie, nie bać się prosić o pomoc oraz posługiwać się asertywnością. Poprzez zaproponowane przez trenerkę ćwiczenia można było otworzyć siebie z innej strony, odkryć w sobie jakości liderskie. Pani Agata Szmytka naprawdę potrafi zmienić życie i nauczyć żyć tu i teraz – mówiła Ołesia Riszko z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Jedną z atrakcji projektu był gastro tour. Uczestnicy akademii mieli okazję spróbować potrawy gotowane w różnych restauracjach miasta, co było szczególnie ciekawe dla osób spoza Stanisławowa. Również liderzy integrowali się podczas wieczornych spacerów miastem.

Na zakończenie projektu młodzież otrzymała certyfikaty i drobne upominki, a później miała czas na wymianę kontaktami i informacje zwrotne wobec siebie.

Projekt został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Tekst: Danuta Stefanko

Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up