Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zainaugurowała drugą edycję kampanii społecznej #KTOTYJESTEŚ. W tym roku organizatorzy zachęcają do nauki języka polskiego dzieci mieszkające poza granicami kraju, pokazując radość płynącą z odkrywania swoich korzeni.

Kampania społeczna #KTOTYJESTEŚ, realizowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, skierowana jest do osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju. Polega na promowaniu nauki języka polskiego wśród dzieci mających polskie korzenie. Głównym celem jest zmiana świadomości Polaków za granicą i w Polsce w kwestii nauki języka polskiego i zwrócenie uwagi na korzyści płynące z dwujęzyczności dzieci i młodzieży, w tym przede wszystkim budowę polskiej tożsamości.

W tegorocznej edycji twórcy kampanii skupili się na osobach polskiego pochodzenia, przebywających na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Białorusi, w Republice Czeskiej oraz Kazachstanie i Rosji.

Szacuje się, że w wymienionych wyżej krajach, w szkołach polskich kształci się ponad 150 tys. uczniów. Na Litwie funkcjonuje 121 szkół oraz 82 przedszkola i grupy przedszkolne, w Czechach – 36 szkół i 26 przedszkoli, na Łotwie – 4 szkoły, 1 przedszkole, na Białorusi – 181 punktów nauczania i 25 przedszkoli z fakultatywnym językiem polskim. Na Ukrainie – jedynym kraju, w którym nauczanie języka Polskiego przeżywa swoisty renesans – funkcjonuje 6 szkół z polskim językiem wykładowym, 4 szkoły dwujęzyczne, istnieją klasy z językiem polskim, odbywają się zajęcia fakultatywne, ponadto działają pozaszkolne placówki oświatowe, szkoły parafialne oraz szkoły sobotnio-niedzielne.

We wszystkich tych krajach, poza Ukrainą i częściowo Rosją, widoczny jest problem spadku zainteresowania nauką języka polskiego. „Mimo wieloletniego wspierania przez Polskę tych placówek, istnieje rosnąca tendencja do używania języka kraju zamieszkania lub języka rosyjskiego, tak na przerwach pomiędzy lekcjami w polskich szkołach, jak i w kontaktach rówieśniczych” – komentuje Mikołaj Falkowski, Prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. „Każdego roku wyzwaniem jest zachęcenie rodziców kolejnych roczników pierwszoklasistów do zapisania się do polskich szkół. Podobnie jak wprowadzenie języka polskiego do życia codziennego uczniów, tam, gdzie nie jest używany w domach, poprzez polską literaturę, prasę czy kulturę” – dodaje Falkowski.

W celu dotarcia do odbiorców Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” przygotowała dwa spoty wideo. Pierwszy opowiada historię dziewczynki, która dzięki odnalezieniu przedmiotów związanych z historią i polskością jej rodziny, odkrywa swoją tożsamość, która w konsekwencji wpłynie na jej życiową drogę. Spot z drugą odsłoną akcji będzie miał premierę w październiku.

Oba filmy będą promowane w serwisie youtube.comfacebook.com. Dodatkowo akcję wesprą influencerzy, popularni wśród osób polskiego pochodzenia, a żyjący w ww. krajach. Działania te uzupełnią aktywacje w mediach społecznościowych i działania PR. Akcję wesprą również polskie ośrodki działające za granicą, zależne od MSZ i MEN, m.in. szkoły polskie, placówki konsularne i dyplomatyczne oraz patroni medialni i media polonijne. Działania promocyjne potrwają przez całą jesień.

Osoby zainteresowane tematyką akcji, będą mogły pogłębić swoją wiedzę i uzyskać pomoc za pośrednictwem serwisu internetowego www.ktotyjesteś.pl zawierającego m.in.: listę zagranicznych placówek edukacyjnych uczących języka polskiego oraz informacje pomocne w nauce języka polskiego na całym świecie.

Kampania została zainaugurowana podczas konferencji w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas wydarzenia zaprezentowany został pierwszy z dwóch spotów promujących kampanię.

Kampania jest współfinansowana w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Projekt wspierają Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Fundacja „Wolność i Demokracja”.

Audycja w radiu CKPiDE:

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up