Fot. mck.krakow.pl

W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie 9 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie pt. „Stanisławów 1918-1939. Miasto i architektura na styku kultur”, podczas którego zaprezentowano książkę „Stanisławów 20/XX”.

Niegdysiejszy Stanisławów, dziś Iwano-Frankiwsk, to przestrzeń szczególna. Transgraniczny charakter tego przykarpackiego miejsca i jego otwartość na promieniowanie europejskiej myśli urbanistycznej na trwałe określiły tożsamość miasta.

Fot. mck.krakow.pl

Dlatego trudno mówić o jednym Stanisławowie. Jest zatem polskie miasto, Stanisławów, centrum wojewódzkie na południowo-wschodnim krańcu odrodzonej Rzeczypospolitej. Jest ukraiński Stanisławów, była stolica Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Jest też inny Stanisławów, miasto czterdziestu synagog, siedziba chasydów i ortodoksów, ośrodek haskali i syjonizmu.

Każda z tych rzeczywistości wymaga innego języka i odrębnej opowieści. Żanna Komar oddaje im głos, pozwala im przemówić. W ten sposób swoją najnowszą książką „Stanisławów 20/XX” autorka pisze ważny rozdział architektonicznej opowieści o międzywojennej Polsce, ale jednocześnie opowiada znaczący fragment historii Iwano-Frankiwska – współczesnego miasta ukraińskiego.

Fot. mck.krakow.pl

„Stanisławów 20/XX” to kontynuacja historii rozpoczętej przez autorkę w książce „Trzecie miasto Galicji. Stanisławów i jego architektura w okresie autonomii galicyjskiej”.


Żanna Komar, urodzona na Ukrainie, mieszkająca w Polsce doktor nauk humanistycznych. Historyk sztuki, teoretyk architektury, kurator, pracownik naukowy Instytutu Dziedzictwa Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Autorka licznych publikacji o historii architektury i sztuki. Pisze o secesji, historyzmie i modernizmie, o sztuce współczesnej, architekturze totalitarnej i nowoczesnej na terenach obecnej Polski, Rosji i Ukrainy.

Źródło: mck.krakow.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up