Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Fot. Aleksander Zieliński/ Kancelaria Sejmu)

„W niezwykłych warunkach odbywamy XII Sesję Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Ukraina” – rozpoczął wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wtorkowe (23 czerwca) spotkanie, nawiązując do zdalnej organizacji wydarzenia i łączności z partnerami ukraińskimi poprzez wideokonferencję. „Fakt, że mimo pandemii organizujemy spotkanie online jest dowodem naszej woli dialogu i rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków” – podkreśliła Ołena Kondratiuk, wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy, współgospodarz Sesji.

Złożyło się na nią sześć paneli tematycznych dotyczących kolejno: działań podejmowanych przez parlamenty obu krajów w celu utrzymania stabilności gospodarczej w związku z pandemią, bezpieczeństwa w regionie, polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie wojskowości i energetyki, relacji gospodarczych, rozwoju społecznego oraz dialogu historycznego.

W trakcie dyskusji szeroko wybrzmiał temat skutków pandemii. Strona ukraińska apelowała o ponowne otwarcie wszystkich przejść granicznych, wznowienie ruchu pasażerskiego, działanie na rzecz wzmocnienia statusu obywateli ukraińskich pracujących w Polsce oraz ożywianie współpracy transgranicznej. W dalszej części debaty poruszono także temat uproszczenia procedury przyznawania wiz pracowniczych, a także zwiększenia ilości wydawanych pozwoleń transportowych.

Rada Najwyższa Ukrainy (Fot. rada.gov.ua)

Uczestnicy Zgromadzenia Parlamentarnego poruszyli także kwestię bezpieczeństwa w regionie. Wiceprzewodnicząca Ołena Kondratiuk zaznaczyła, że polityka kontynuowania kursu proatlantyckiego i proeuropejskiego, uczestnictwo w ważnych projektach regionalnych, takich jak Trójmorze, stanowią „element ukraińskiej racji stanu”. Zagadnienie bezpieczeństwa szczególnie wyraźnie wybrzmiało w kontekście wojen informacyjnych, ataków cybernetycznych i zagrożeń hybrydowych inspirowanych przez Rosję. Strona ukraińska wyraziła gotowość podzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z przeciwdziałaniem propagandzie rosyjskiej. Przyznano, że społeczność zachodnia jest jednym z celów wielkiej kampanii dezinformacyjnej rosyjskiej propagandy, przejawiającej się ostatnio m.in. w próbach ponownej interpretacji historii najnowszej przez Wladimira Putina.

Wątek ten wiąże się także z tematem ostatniego panelu poświęconego polsko-ukraińskiemu dialogowi w zakresie kwestii historycznych. „Od tego tematu zależy tak naprawdę realizacja wszystkich spraw, o których do tej pory rozmawialiśmy” – podkreśliła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, rozpoczynając dyskusję. „Budując nowe relacje polsko-ukraińskie musimy stanąć w prawdzie. Bądźmy razem tak, jak w roku 1920. Nie dajmy się podzielić” – dodała Wicemarszałek Sejmu. Dialog polsko-ukraiński, związany z zagadnieniami historycznymi prowadzi także Instytut Pamięci Narodowej. „Są obszary, gdzie współpraca pomiędzy polskim a ukraińskim IPN przebiega wzorowo. To np. współpraca archiwalna oraz naukowa” – powiedział dr Jarosław Szarek, prezes polskiego IPN i gość tej części debaty. Z kolei Anton Drobowycz, prezes ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, określił kooperację na linii Warszawa-Kijów jako konstruktywną. Postulował jednocześnie rozpoczęcie wspólnych inicjatyw historycznych.

Źródło: sejm.gov.pl

Zdjęcia: Aleksander Zieliński/ Kancelaria Sejmu, rada.gov.ua

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up