Zamknięte granice, przymusowa kwarantanna, zamrożona gospodarka spowodowały, że wiele zaplanowanych działań rozwojowych na rzecz Ukrainy nie może być realizowana.

Tymczasem potrzeb jest coraz więcej. To nie tylko zadania związane z walką z epidemią COVID-19, ale także jej skutkami, które szczególnie uderzą w najbiedniejszych.

Z pomocą przyszły polskie placówki dyplomatyczne. To do nich pierwszych spływały prośby ośrodków zdrowia i samorządów o wsparcie w walce z niewidzianym wrogiem. W ciągu kilku dni Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie we współpracy z konsulatami, ukraińskimi szpitalami i organizacjami społecznymi opracowała siedem projektów. Wszystkie uzyskały akceptację Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które podjęło decyzję o przekazaniu prawie 200 tys. euro na natychmiastowe wsparcie ukraińskiej służby zdrowia w walce z pandemią.

Respirator, kardiomonitory oraz pompy infuzyjne uzupełnią wyposażenie oddziału intensywnej terapii oraz pozwolą na utworzenie dodatkowych miejsc dla pacjentów w stanach krytycznych na oddziale zakaźnym szpitala klinicznego w Iwano-Frankiwsku. Środki ochrony osobistej zostaną również przekazane do innych placówek medycznych z terenu obwodu, gdzie liczba przypadków zakażenia należy do największych w Ukrainie.

Pomoc dotrze także do gabinetu medyczno-socjalnego w Charkowie prowadzonego przez Religijną Misję „Caritas-Spes-Charków”. Wśród szpitali wyznaczonych do walki z pandemią we wschodnich i południowych obwodach Ukrainy pomocą objęty zostanie szpital w Mykołajiwce (obwód doniecki), który potrzebuje respiratorów oraz środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej dla personelu medycznego.

Bezpośrednim beneficjentem będzie również personel szpitala obwodowego w Mariupolu oraz rejonowego szpitala w mieście Wołnowacha, które znajdują się w strefie buforowej konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Dzięki zakupowi środków ochrony osobistej wzrośnie bezpieczeństwo personelu medycznego obu placówek.

W obwodzie chersońskim szpitalem wyznaczonym do opieki nad chorymi na COVID-19 jest Heniczeski Centralny Szpital Rejonowy, położony w bezpośrednim sąsiedztwie okupowanego Krymu. Placówce zostanie przekazany system do nieinwazyjnej wentylacji płuc, materace przeciwodleżynowe, dodatkowe łóżka szpitalne, maski ochronne, jednorazowe kostiumy oraz fartuchy ochronne dla personelu medycznego.

Do rówieńskiego szpitala dziecięcego, w którym sprawowana jest opieka nad chorymi na COVID-19 oraz osobami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, w tym głównie dziećmi i młodzieżą, przekazane zostaną pulsoksymetry, inkubator oraz sprzęt ochronny dla personelu medycznego. Ze wsparcia skorzysta również Miejska Dziecięca Klinika Chorób Zakaźnych, która otrzyma testy, termometry bezkontaktowe oraz kombinezony ochronne, i Kijowski Szpital Miejski nr 4, który zostanie wyposażony w respirator i środki ochrony osobistej.

Nie jest to jedyna pomoc jaka zostanie udzielona za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych na Ukrainie w ramach Polskiej pomocy. Dodatkowe środki w wysokości prawie 150 tys. euro zostaną przeznaczone na wzmocnienie ukraińskiej służby zdrowia, systemu opieki społecznej, a także służb reagowania kryzysowego. Zaplanowane działania obejmują również elementy służące przeciwdziałaniu zakażeniu COVID-19, np. poprzez zakup odpowiednich środków ochrony osobistej dla beneficjentów. Wsparcie będzie prowadzone w reżimie obowiązującej kwarantanny i z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Źródło: polskapomoc.gov.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up