W Iwano-Frankiwsku, Lwowie i Kijowie, w ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie Komitetu Ukraina – Unia Europejska (UE). W dawnym Stanisławowie to było już ósme posiedzenie Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia Ukraina – Unia Europejska. W czasie jego trwania omówiono aktualne problemy dotyczące porządku dziennego codo stosunków między Ukrainą a Unią i perspektyw dalszego wzmocnienia tych relacji.

Specjalną uwagę przydzielono przygranicznej współpracy, bezpieczeństwu i sytuacji humanitarnej na Wschodzie Ukrainy i Krymie, problemom mniejszości narodowych i grup etnicznych a także rozwojowi miast ukraińskich.

Członkowie Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia między Ukrainą a Unią Europejską w Iwano-Frankiwsku odbyli kilka spotkań, zarówno z lokalną władzą jak i studentami Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka.

Przedstawiciele tegoż komitetu są na Ukrainie nie po raz pierwszy. To już ichnie ósme spotkanie tego typu. Jak wcześniej spotkania miały miejsce tylko w stolicy, to obecnie odbywają się one w różnych miastach Ukrainy.

Mykoła Kniażycki, współprzewodniczący Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia Ukraina-UE mówi, że to pierwsza wizyta w Iwano-Frankiwsku takich przedstawicieli delegacji Europarlamentu.

- Jesteśmy absolutnie przekonani, że to miasto jest miastem europejskim, przykładem ruchu do Unii Europejskiej.

Końcowym celem takich spotkań, mówią przedstawiciele Parlamentarnego Komitetu, jest wykonanie i poszerzenie Umowy o stowarzyszeniu z perspektywą wejścia do UE.

- Kiedy przyjeżdżamy na Ukrainę, sprawdzamy, które punkty Umowy o stowarzyszeniu zostały już wdrożone, jaka jest niezbędna pomoc, aby niektóre działania zostały wcielone w życie, jakie kroki trzeba podjąć, aby w tym kraju zostały przeprowadzone reformy a w końcowym efekcie Umowa o stowarzyszeniu została w pełni wcielona w życie, – mówi Dariusz Rosatti, współprzewodniczący Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia między Ukrainą a Unią Europejską.

Podczas spotkania omówiono również europejskie projekty, które realizowane są na Przykarpaciu, m.in. co do zainteresowania regionem w celu stymulowania potencjału. Tutaj przewodniczący Iwano-Frankiwskiej Państwowej Administracji Obwodowej Oleh Honczaruk podkreślił, że w chwili podpisania i ratyfikacji umowy w 2014 roku o integracji między Ukrainą a Unią Europejską państwo ukraińskie zrobiło znaczne kroki w umocnieniu wartości europejskich. Przykarpacie otwarte na granty z Europy w celu rozwoju regionów górskich. Przewodniczący Przykarpacia oświadczył, że pomoc UE jest niezmiernie ważna tych terenów.

- Chcemy się uczyć, jesteśmy otwarci do nauki. Nie mówimy: dajcie nam pieniądze. Mówimy o tym, że jesteśmy gotowi wykonać właściwe kroki w celu hipotetycznego przyjęcia pieniędzy, – powiedział Oleh Honczaruk, przewodniczący Państwowej Administracji Obwodowej.

Turystyczne i ciekawe inwestycyjnie. Tak mówi Rebecca Garms o Przykarpaciu. Razem z kolegami ma zamiar wspierać region, ponieważ widzą tutaj szerokie perspektywy. Na Przykarpaciu realizowanych jest szereg projektów europejskich. Wiosną odbyło się wielkie Forum Ekonomiczne Regionu Eurokarpackiego.

- Zobaczyłam, że dzisiaj potrzebujemy wsparcia do tego, żeby ten region Ukrainy dalej był atrakcyjnym, żeby wzmocnić rozwój potencjału na Ukrainie. Uważamy, że Ukraina jest bogata w tym regionie, jesteśmy zainteresowani rozwojem turystyki, utworzeniem ciekawych miejsc dla innych, – Rebecca Garms, członek Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia Ukraina-UE.

Reformy na Ukrainie, jak twierdzi zastępca członka Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia Ukraina-UE idą we właściwym kierunku. Jedni szybciej, drugie powolniej. Nie należy je przyśpieszać, ale nie wolno zboczyć z drogi, – uważa przedstawiciel Polski w Unii Europejskiej Michał Boni, zastępca członka Komitetu Stowarzyszenia Ukraina-UE.

- Ze względu na niektóre kierunki rozwoju Zachodnia Ukraina należy do bardziej rozwiniętego regionu. Lwów i Iwano-Frankiwsk są dużymi, poważnymi ośrodkami biznesu. Przebywając tutaj w składzie oficjalnej delegacji, obserwuję, jak wielkim bogactwem może być współpraca dwóch narodów, grup etnicznych. Są przykładem, jak można dzielić się rozmaitymi doświadczeniami w dziedzinie kultury.

Rezultatem ósmego posiedzenia Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia między Ukrainą i Unią Europejską w Iwano-Frankiwsku jest podpisanie rezolucji, w której ocenione zostało wykonanie pewnych zadań Umowy o stowarzyszeniu a także wysunięto propozycję nadania Ukrainie członkostwa.

Posiedzenie komitetu Ukraina – Unia Europejska odbyło się w dniu 18 września 2018 roku.

Tekst: Włodzimierz Harmatiuk

Zdjęcia: Włodziemierz Harmatiuk

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up