Це програма Європейської політики сусідства, щодо східних сусідів Європейського Союзу. Ініціативу започатковано на Празькому установчому самміті „Східного партнерства”. Вона поширюється на шість країн Східної Європи: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні в рамках чотирьох тематичних платформ:

1. з питань демократії, належного управління і стабільності;

2. з питань економічної інтеграції та зближення з політиками ЄС;

3. з питань енергетичної безпеки;

4. з питань між людських контактів.

Ці платформи передбачають регулярні зустрічі експертів, урядовців вищого рангу, міністрів ключових галузей з країн-членів ЄС та країн-партнерів, а також реалізацію багатосторонніх проектів, спільних навчань, семінарів та проектів з обміну досвідом у певних галузях.


Ініціаторами створення цієї політики у 2007 році стали тодішні міністри закордонних справ Польщі та Швеції: Радослав Сікорський та Карл Більдт.


Метою програми Східного партнерства є зближення країн-партнерів з Європейським Союзом через поглиблення співпраці та інтеграційні процеси, опираючись на цінності ЄС, його норми та стандарти. Для досягнення цього Східне партнерство розвивається двома шляхами. У двосторонньому вимірі програму зосереджено зміцненні стосунків міждержавних стосунків країн Східної Європи з Європейським Союзом. Багатосторонній вимір передбачає прийняття рішень та розв’язання спільних викликів усіма партнерами.


Головним завданням Східного партнерства у площині освіти і наукових досліджень є реалізація програм, які дають змогу університетам та їхнім студентам з країн Східного партнерства співпрацювати з університетами з країн Європейського Союзу. Це так звані „програми наукової та дослідницької мобільності”. (нп. Tempus або Erasmus Mundus), а також організація конференцій, семінарів, зустрічей та тренінгів. Метою згаданих програм є посилення мобільності молодих громадян сусідніх з Європейським Союзом держав, розвиток міжнародної співпраці молодих людей та уможливлення доступності інформації про країн-членів та країни Східного партнерства. Головним проектом, який реалізує ці завдання, є „Молодь в дії”.

В культурній площині програма Східного партнерства передбачає обмін інформацією та досвідом в царині культури між митцями та особами, які займаються культурою. Крім того, Східне партнерство допомагає будувати демократичні структури та пропагує ідею громадянського суспільства.

Партнери

Співпраця

Медіапартнери

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Проєкт підтримує Канцелярія голови Ради міністрів Республіки Польща в рамках конкурсу полонія та поляки за кордоном 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Проєкт „Професійні медіа в Україні 2021-2022” реалізує Фонд „Свобода та демократія”


Матеріал містить лише погляди автора/ів і не може бути прирівняний до офіційної позиції Канцелярії голови Ради міністрів Республіки Польща

Up