Фінансові ресурси Європейського Союзу виділяються країнами-членами після чого перераховуються до бюджету Європейського Союзу. За законом ці ресурси є власними коштами Європейського Созу.

Бюджет Європейського Союзу формується з трьох головних джерел надходження:

а) з мит, які накладаються на імпортовані товари з країн, що не є членами ЄС (так звані традиційні власні кошти Єворосоюзу);

б) з доходів від ПДВ (податку на додану вартість) – це визначений відсоток, який країна має сплатити Євросоюзу із коштів, що надходять від ПДВ;

в) з коштів, що залежать від національного доходу кожної з країн-членів (кожна країна платить 0,73% свого ВВП до бюджету Євросоюзу). Це є наразі найбільше джерело фінансових ресурсів Європейського Союзу.

Окрім названих вище джерел надходження до бюджету Європейського Союзу, варто згадати менш значні, як то: податки від преміювання працівників інституцій ЄС, внески, сплачувані країнами з-за меж Європейського Союзу на окремі програми ЄС та фінансові санкції, які накладаються на підприємства за порушення закону про конкуренцію чи інших приписів. Ці надходження складають близько одного відсотка бюджету Європейського Союзу.

Значна частина надходжень до бюджету Європейського Союзу залежить від рівня економіки країн-членів.


Бюджет Європейського Союзу та фінансові перспективи

Річні бюджети Європейського Союзу функціонують в рамках багаторічних бюджетів. Річний бюджет дуже нагадує державний бюджет: має чітко визначений рівень надходжень та видатків. Натомість багаторічний бюджет (так звана фінансова перспектива) це фінансовий план, в якому визначають чіткі ліміти (тзв. „вилка”) видатків на конкретні бюджетні позиції. У фінансовій перспективі не йдеться про визначення чітких розмірів доходів та видатків, а лише окреслюються найважливіші пріоритети на наступні 7 років і визначається максимальна квота, яку Євросоюз може на них виділити. Головною метою фінансової перспективи є контролювання видатків Європейського Союзу. Бюджет Європейського Союзу не може мати фінансового дефіциту чи бюджетного профіциту. На кінець кожного року різниця між надходженнями і видатками має становити 0.


Які країни отримують підтримку і чому?

Європейський Союз визначає, який регіон може отримати фінансову допомогу на підставі її рівня ВВП. Якщо ВВП на одного мешканця в конкретному регіоні є меншим за 75 відсотків середнього по ЄС, такий регіон може розраховувати на дотацію Євросоюзу. Якщо ж всі регіони цієї країни мають низький ВВП, тоді вся країна може розраховувати на фінансову допомогу (так є у випадку Польщі). Однак, є такі країни, в яких лише деякі регіони отримують допомогу ЄС (нп. частина Східної Німеччини).

Партнери

Співпраця

Медіапартнери


Матеріал містить лише погляди автора/ів і не може бути прирівняний до офіційної позиції Канцелярії голови Ради міністрів Республіки Польща

Up