Представляємо програму VII Міжнародної наукової конференції „Станиславів та Станиславівщина. 360 років спільної історії”, яка відбудеться 16-17 вересня 2022 року в режимі онлайн.


ПРОГРАМА

Тривалість доповідей: 15 хвилин

П’ятниця, 16 вересня 2022 р.
(UA 10.00-17.45 | PL 9.00-16.45)

Урочисте відкриття конференції (UA 10:00-10:30 l PL 9:00-9:30)


Секційне засідання (UA 10.30-12.00 | PL 9.30-11.00)
модератор: dr Mariusz Kardas

 1. dr Mariusz Kardas (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) – Stanisławów i województwo stanisławowskie w strukturze administracji państwowej II RP
 2. prof. dr hab. Maciej Franz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Andrzej Potocki jako wojewoda kijowski na straży bezpieczeństwa państwa w Stanisławowie
 3. мгр Степан Пілянський (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника) – Історіографія українсько-польських соціокультурних відносин 1890-1939 рр.
 4. Владислав Федюк (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника) – Теодор Цеклер: історико-теологічний портрет суперінтеданта Галичини (вступ до цеклерівських студій)
 5. Konrad Zaleski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Rzymskokatolickie księgi metrykalne jako źródło do badania historii na przykładzie Kamionki Wielkiej w powiecie kołomyjskim w latach 1816-1865
 6. мгр Сергій Дубчак (Городенківський ліцей ім. Антона Крушельницького) – Бюлетень повітового управління в Городенці (травень 1937 – березень 1939): джерелознавчий аналіз та особливості змісту

Перерва на каву (UA 12.00-12.15 | PL 11.00-11.15)


Секційне засідання (UA 12.15-13.30 | PL 11.15-12.30)
модератор: prof. nadzw. dr hab. Adam Ostanek

 1. кандидат філологічних наук, доц. Лілія Яремко (Львівський національний університет ім. Івана Франка) – Фольклорні записи Мелітона Бучинського: жанрова парадигма
 2. доктор філософії з історії та археології Євген Лизень (незалежний дослідник) – Станиславів у період існування ЗУНР/ЗОУНР
 3. prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, dr Piotr Rataj, (Pracownia Historyczna Stowarzyszenia Elektryków Polskich) – Pionierska elektrownia trójfazowa w kopalni ropy naftowej w Borysławiu z lat 1897-1898
 4. dr, docent Oleh Razyhrayev (Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku) – Stanisławowskie więzienie w latach 1918-1939: organizacja, kadra, więźniowie
 5. prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Majkowski (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku) – „A siłę narodu stanowi nie tylko pełny skarb…”. O wartościach przekazywanych na łamach „Kuriera Stanisławowskiego” z 1939 roku

Перерва на обід (UA 13.30-14.30 | PL 12.30-13.30)


Секційне засідання (UA 14.30-16.00 | PL 13.30-15.00)
модератор: prof. dr hab. Maciej Franz

 1. к.і.н., доц. Петро Гуцал (Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка) – Міський комісар Станиславова в період ЗУНР Павло Чайківський
 2. dr Paweł Pulik (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie) – Listopad 1928 roku – obchody rocznicowe na obszarze województwa stanisławowskiego
 3. prof. nadzw. dr hab. Adam Adrian Ostanek (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie) – Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej jako płaszczyzna współpracy Polaków, Ukraińców, Żydów i Niemców w województwie stanisławowskim (1924-1939)
 4. мгр Соломія Кулик (Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка) – „Вплив зовнішньополітичних факторів на формування митної справи в Станиславівському воєводстві у міжвоєнний період” (у дослідженні проаналізовано формування і розвиток митної справи в новоутвореному воєводстві міжвоєнної Польщі)
 5. mgr Joanna Szwajca (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Jak reklamować się… to tylko w Stanisławowie. O reklamie w przestrzeni międzywojennego miasta na Kresach Wschodnich
 6. Ярема Кваснюк, Роман Чорненький, Тарас Зень, Петро Гаврилишин – Спільний українсько-польський меморіал на військовій ділянці кладовища Княгинин-колонія у Станиславові – Івано-Франківську періоду 1919-1920 рр.

Перерва (UA 16.00-16.15 | PL 15.00-15.15)


Секційне засідання (UA 16.15-17.45 | PL 15.15-16.45)
модератор: dr Paweł Pulik

 1. к.і.н. Любомира Федунишин (Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу) – Громадсько-просвітницька діяльність о. Йосифа Яворського на Рогатинщині
 2. кандидат мистецтвознавства, доц. Надія Бабій (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника) – Жовто-блакитне: маркування у трансформаційних перетвореннях між локальним знаком і культовим символом
 3. кандидат філологічних наук, доц. Олена Пелехата (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника) – Державна мовна політика України і польська мова як мова національної меншості в Івано-Франківську (давньому Станіславові)
 4. к.і.н. Ігор Дрогобицький (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника) – Розгортання національно-визвольної боротьби у межах Станіславівщини в 1943-1944 рр. у контексті аналізу подій російсько-української війни 2022 р.
 5. доктор мистецтвознавства, проф. Віолетта Дутчак (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника) – Уродженці Станіславова і Станіславівщини – митці української діаспори ХХ ст.
 6. к.і.н., доцент Степан Кобута (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника) – Новітні громадські організації Івано-Франківська та області у 1989-1990 рр.: спрямування, лідери, форми діяльності

Підведення підсумків cекційних засідань (UA 17.45-18.00 | PL 16.45-17.00)


Субота, 17 вересня 2022 р.
(UA 10.00-17.00 | PL 9.00-16.00)

Секційне засідання (UA 10.00-11.15 | PL 9.00-10.15)
модератор: к.і.н. Петро Гаврилишин

 1. prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, dr Piotr Sadłowski, (Pracownia Historyczna Stowarzyszenia Elektryków Polskich) – Trzej elektroenergetycy z ziemi Stanisławowskiej: Jakub Mandel (1903-1969), Adam Iwanków (1929-1988), Dominik Kuźmiński (1937-2007)
 2. dr Piotr Rataj (Pracownia Historyczna Stowarzyszenia Elektryków Polskich) – Zdzisław Szpor (1866-1939) – zapomniany krakowski i stanisławowski inżynier, wynalazca i publicysta
 3. проф. Ганна Карась (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника) – Життєтворчість Людовика-Миколи Гладиловича у служінні українській та польській культурам
 4. доктор філологічних наук, професор Марія Федунь (Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) – Богдан Лепкий і польська культура
 5. доктор мистецтвознавства, проф. Ірина Дундяк (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника) – Відомі скульптори української діаспори Михайло Бринський і Григорій Крук та Станиславів

Перерва на каву (UA 11.15-11.30 | PL 10.15-10.30)


Секційне засідання (UA 11.30-13.00 | PL 10.30-12.00)
модератор: dr Piotr Olechowski

 1. dr Gabriela Augustyniak-Żmuda (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) – Biografie językowe Polaków z obwodu stanisławowskiego
 2. кандидат історичних наук Петро Гаврилишин (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника) – Діяльність вченого-економіста, громадського діяча та мецената Богдана Гаврилишина на теренах Івано-Франківської області
 3. dr Piotr Olechowski (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie) – Udaremnione próby ucieczek z ziemi stanisławowskiej „za pierwszego Sowieta” 1939-1941 i ich następstwa
 4. мгр Марія Санкович (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника) – Станіславівщина у роки німецької окупації (1941-1944 рр.): на прикладі Коломийщини
 5. mgr Tomasz Gonet (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach) – Pomoc udzielana Żydom w czasie II wojny światowej na terenie przedwojennego powiatu stanisławowskiego
 6. мгр Роман Тарасевич (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника) – Андерсівці зі Станіславщини: повоєнна доля

Перерва (UA 13.00-13.15 | PL 12.00-12.15)


Секційне засідання (UA 13.15-14.30 | PL 12.15-13.30)
модератор: mgr Rafał Michliński

 1. проф. Мирон Черепанин (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника) – Українські музичні видавництва Станиславова
 2. мгр Марина Сєдова (незалежний дослідник) – Функціонування єврейських цвинтарів Станиславова в міжвоєнний період
 3. кандидат політичних наук Богдан Максимець (ВСП „Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника”) – Освітні заклади Станиславова (вулиця Липова, ч. 80): від „Просвіти” до купецької гімназії
 4. кандидат мистецтвознавства Тетяна Куцир (Інститут народознавства НАН України, Львів) – Покутська вишивка у світлинах Юліана Дороша
 5. кандидат мистецтвознавства Олена Козакевич (Інститут народознавства Національної академії наук України) – Kolekcja Huculska w zbiorach Muzeum Etnograficznego imSeweryna Udzieli w Krakowie: rys historyczny

Перерва на обід (UA 14.30-15.15 | PL 13.30-14.15)


Секційне засідання (UA 15.15-16.30 | PL 14.15-15.30)
модератор: к.п.н. Богдан Максимець

 1. мгр Андрій Чемеринський (Національний заповідник „Давній Галич”) – Зберегти не можна знищити: пам’ятки архітектури і містобудування Галича. Будинок римо-католицької плебанії, кін. XIX – І-ша пол. ХХ ст. (архіт.)
 2. Ярема Кваснюк (Завідувач філії Національного військово-історичного музею України – музею „Герої Дніпра”) – Костел в с. Святий Юзеф на Покуті, втрачені пам’ятки історії
 3. кандидат архітектури, доц. Уляна Андрусяк (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) – Стан збереженості історичних будівель м. Івано-Франківська (на основі порівняльного аналізу фотографій цінної забудови)
 4. prof. dr hab. Jakub Lewicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Dzieje i architektura pałacu w Pacykowie k. Stanisławowa
 5. кандидат мистецтвознавства Наталія Качковська (Національний заповідник „Давній Галич”) – Металевий декор в архітектурі міста Станіславів кінця ХІХ – початку ХХ століть. Окремі аспекти розвитку

Підведення підсумків конференції (UA 16.30-17.00 | PL 15.30-16.00)


Слухачів, бажаючих приєднатися до конференції, просимо заповнити анкету до півночі 14 вересня 2022 року. Зареєструвавшись, Ви отримаєте посилання, яке дозволить підключитися та взяти участь у конференції. Конференція відбуватиметься на платформі Zoom.


ПРОГРАМА [завантажити PDF]


Партнери

Співпраця

Медіапартнери

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Проєкт підтримує Канцелярія голови Ради міністрів Республіки Польща в рамках конкурсу полонія та поляки за кордоном 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Проєкт „Професійні медіа в Україні 2021-2022” реалізує Фонд „Свобода та демократія”


Матеріал містить лише погляди автора/ів і не може бути прирівняний до офіційної позиції Канцелярії голови Ради міністрів Республіки Польща

Up