Niekoniecznie nauka powinna być sucha i nudna. Zdobyć lub sprawdzić swoją wiedzę w różnych dziedzinach można też podczas gry. Na przykład, planszowej – w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych i nie zawsze rówieśników....

Estafeta Ogólnoukraińskiej Olimpiady z Języka i Literatury Polskiej została przekazana z Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) do Równego. W ciągu trzech dni ponad trzydziestu uczniów 9-11 klas z 12 obwodów Ukrainy pisało...

Na ile młodzież interesuje się sprawami międzynarodowymi oraz tymi, które dotyczą Polski, mogliśmy sprawdzić podczas I etapu V edycji Olimpiady „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej”. Młodzież z 10 i 11 klas szkół miasta Iwano-Frankiwska...

Na święta Zmartwychwstania Chrystusa Pana przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, zdrowia, radości, wytrwałości w codziennym zmaganiu się z przeciwieństwami, poczucia siły, pokoju i nieustającej wiary...

Nie wiemy kto pierwszy i kiedy powiedział, że poezja łączy ludzi. Przekonać się w tym mieli okazję ci, którzy w sobotę, 24 marca 2018 roku przyszli do Iwano-Frankiwskiego Akademicznego Obwodowego Teatru Lalek im. Marijky Pidhirianky...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up