W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku miało miejsce spotkanie członków Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń”. Została zaproszona na spotkanie też Maria Osidacz, dyrektor Centrum, która przybliżyła...

W dniach 13-14 marca w Rzeszowie miało miejsce wydarzenie, które na Ukrainie, być może, zauważyło niewielu. A podobno bezpośrednio dotyczyło Ukrainy. Zresztą, nic dziwnego. Mamy dzisiaj wiele rzeczy nieco aktualniejszych, zwłaszcza...

Jubileuszowa X edycja Konkursu Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim „Znasz-li ten kraj?" odbyła się w dniach 16-18 marca w Brzuchowicach koło Lwowa. Jest to jedyna na Ukrainie olimpiada językowa adresowana wyłącznie do uczniów szkół...

Portal IDA (Informator dla Aktywnych) z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizował konkurs fotograficzny o tematyce związanej z rocznicą odzyskania przez Polskę wolności. Konkurs skierowany był do członków...

Dziewiętnastowieczny Stanisławów był zamieszkiwany przede wszystkim przez Polaków, Żydów i Ukraińców. Na tle tego wielonarodowościowego miasta wyróżniała się niewielka liczba Ormian, która mimo polonizacji, zachowała swój dawny...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up