Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku to 318,6 m2 nowoczesnej i dobrze zaaranżowanej powierzchni służącej miejscowym Polakom, promowaniu sukcesów Rzeczpospolitej, prezentowaniu Unii Europejskiej oraz budowaniu dialogu między Polakami i Ukraińcami. Znajdują się tu:

Sala główna – w pełni wyposażona w sprzęt multimedialny, przestrzeń dla konferencji, spotkań, odczytów, imprez. Sala tworzy przestrzeń wystawienniczą, jest miejscem spotkań twórców z odbiorcami, autorów z publicznością, ludzi chcących przekazać swoje idee i spostrzeżenia szerokiej publiczności.


Segment dydaktyczny – dwa pomieszczenia (sala edukacyjna oraz gabinet metodyczny), gdzie m.in. znajduje się podręczna biblioteka. Ta część Centrum przeznaczona jest do prowadzenia pozaszkolnych zajęć dydaktycznych z języka polskiego, kultury i historii polskiej oraz innych dziedzin życia i nauki, które uzupełnią wiedzę dzieci, młodzieży i osób starszych o Polsce, Europie i świecie współczesnym.


Biblioteka – doskonale wyposażona w księgozbiór, w którym zainteresowany czytelnik może znaleźć współczesną literaturę polską i tłumaczenia literatury światowej, beletrystykę, literaturę historyczną, społeczną, publikacje o Polsce i Unii Europejskiej, pozycje stricte naukowe etc.


Klubokawiarnia – jest miejscem, w którym przy filiżance kawy/herbaty i dobrym ciastku można przejrzeć polską prasę (zaprenumerowanych jest kilkadziesiąt tytułów), obejrzeć polską telewizję, przeczytać książkę.


Centrum medialne – profesjonalnie zaadaptowane pomieszczenie, w którym można przygotowywać audycje radiowe i dokonać profesjonalnej obróbki materiału radiowego. Zaplecze dla największej na Ukrainie gazety polskiej „Kurier Galicyjski”.


Pokój organizacji polskich – założeniem jest, że Centrum nie jest „biurowcem” dla istniejących w mieście organizacji polskich, ale umożliwia im kontakt z petentami. W tym celu zaprojektowany został Pokój organizacji polskich w Iwano-Frankiwsku w którym prezesi poszczególnych organizacji i towarzystw społecznych spotykają się z interesantami, prowadzą bieżącą działalność statutową.


A także recepcja, biuro dyrektora, pokój wypoczynkowy, hol oraz pomieszczenia techniczne – niezbędne dla pracy takiej instytucji jest zaplecze (magazynek) i węzeł sanitarny.

Zapraszamy do Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku!

Utrzymanie struktury Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku w roku 2018 sfinansowane zostało przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up