W dniu 28 września Iwano-Frankiwsk otrzymał najwyższą nagrodę Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy – Nagrodę Europy. Odznaczenie to jest dowodem uznania dla osiągnięć i zasług społeczności miasta oraz Rady Miejskiej w rozpowszechnieniu idei integracyjnych europejskiej łączności.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) decyzję taką podjęło w kwietniu tego roku.

- Bardzo mi miło pogratulować wszystkim mieszkańcom Iwano-Frankiwska nagrody ZPRE. Dostaliście ją, ponieważ przeprowadziliście wiele reform, odnieśliście wiele sukcesów w dziedzinie nauki akademickiej, decentralizacji. My, jako Rada Europy, przeprowdziliśmy tu wiele działań na rzecz reformy sądownictwa, bezpieczeństwa dziennikarzy, sprawy przemocy wobec kobiet. Jest to wola polityczna do wdrożenia reform, które wspieramy jako Rada Europy, – powiedział Morten Enberg, przewodniczący Urzędu Rady Europy na Ukrainie.

Pierwszym miastem, które otrzymało najwyższą nagrodę europejską, było Coventry w Wielkiej Brytanii. Nagrodę otrzymały również Drezno, Ankara, Lublin. Teraz do tego grona dołączył Iwano-Frankiwsk (d. Stanisławów).

- Nagrodę otrzymaliśmy za rozwój miasta, ponieważ naszym celem jest budowa europejskiego miasta, wygodnego do życia, do pracy, do wypoczynku. Nagroda jest potwierdzeniem tego, że Europa widzi nasze działania. Tak, mamy wiele problemów, ale Europejczycy doceniają to, jak działają nasze uniwersytety, jak współpracują organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne, jak lokalne władze współpracują z miastami partnerskimi, jak realizujemy inicjatywy demokracji bezpośredniej: budżet partycypacyjny, konsultacje, wysłuchania publiczne i tak dalej. Dlatego ta nagroda to wielka odpowiedzialność. I jest to zwycięstwo wszystkich mieszkańców miasta, – mówi mer Iwano-Frankiwska Rusłan Marcinkiw.

Nagroda Europy jest najwyższą nagrodą przyznawaną corocznie Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy. Otrzymuje ją miasto, które najbardziej aktywnie rozpowszechnia ideały Europy i współpracuje z europejskimi miastami i instytucjami. Nagrodę na ręce mera miasta Iwano-Frankiwska wręczył Jaak Madison, przedstawiciel ZPRE i najmłodszy członek parlamentu estońskiego.

- Miałem okazję usłyszeć o wszystkich osiągnięciach Iwano-Frankiwska. Ponieważ reprezentuję Estonię i doskonale wiem, czym jest e-zarządzanie. Spodobały mi się wasze osiągnięcia w zakresie e-zarządzania, petycji elektronicznych i tak dalej. Aby dowiedzieć się, za co Iwano-Frankiwsk otrzymał nagrodę Europy, musicie spojrzeć na siebie w lustro, – powiedział Jaak Madison.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Iwano-Frankiwskim Akademicznym Obwodowym Teatrze Muzyczno‑Dramatycznym im. Iwana Franki.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele krajów europejskich: Francji, Litwy, Polski, Estonii. Wszyscy wspólnie gratulowali Iwano-Frankiwsku tego wyróżnienia.

W ubiegłym roku nagrodę europejską przyznano polskiemu miastu Lublin, które jest miastem partnerskim Iwano-Frankiwska.

- Miasto Lublin dostało nagrodę Rady Europy w 2017 roku. Pracowaliśmy nad tym 4 lata. Bardzo cieszymy się, że Iwano-Frankiwsk dostał tę nagrodę, bo to jest potwierdzenie aspiracji europejskich. Ta nagroda potwierdza, że kierunek, który wybrało miasto, jako miasto otwarte i przyjazne, jest właściwym kierunkiem dla rozwoju, zarówno w zakresie gospodarczym, jak i w zakresie społecznym. To jest ta wartość, bo dzięki tej nagrodzie pokazujemy mieszkańcom, że warto takie ideały prezentować i wdrażać w życie, – powiedział Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta Lublin.

W uroczystości uczestniczył także Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Rafał Wolski. Dyplomata mówi, że Iwano‑Frankiwsk jest miastem, które ma potencjał, by połączyć przyszłość z przeszłością. Według Pana Wolskiego, w tym, że miasto otrzymało tak wysoką nagrodę, jest zasługa wszystkich jego mieszkańców, instytucji publicznych i organizacji, które działają w Stanisławowie. W szczególności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

- Centrum dołożyło swoją cegiełkę do europejskości Iwano-Frankiwska, do jego otwarcia nie tylko na Polskę, ale i na inne kraje, i te słowa „dialog europejski” w nazwie Centrum nie są przypadkowe. Jestem bardzo mile zbudowany wielością inicjatyw w Iwano-Frankiwsku na tle kontaktów z innymi zaprzyjaźnionymi miastami w Europie: sportowych, kulturalnych, społecznych. Bardzo będę się cieszył, jeśli to się też przerodzi w aktywność gospodarczą, – powiedział Rafał Wolski, Konsul Generalny RP we Lwowie.

Nagroda Europy zawiera pamiątkową statuetkę, medal, dyplom i stypendium w wysokości 20 tys. euro na wyjazdy młodzieży do innych europejskich miast.

Nagroda Europy – to już czwarte z kolei wyróżnienienie ZPRE wraz z wcześniejszym Dyplomem Europejskim (2005), Honorową Flagą (2008) oraz Odznaką Honorową Rady Europy (2012). Najwyższą nagrodą jest Europejska Nagroda, którą można uzyskać po przyznaniu trzech poprzednich stopni. Po otrzymaniu Nagrody Europejskiej Iwano-Frankiwsk został drugim miastem na Ukrainie po Charkowie, które zebrało wszystkie cztery wyróżnienia ZPRE.

Tekst: Włodzimierz Harmatiuk

Zdjęcia: Włodzimierz Harmartiuk

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up