Jubileuszowa X edycja Konkursu Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim „Znasz-li ten kraj?" odbyła się w dniach 16-18 marca w Brzuchowicach koło Lwowa.

Jest to jedyna na Ukrainie olimpiada językowa adresowana wyłącznie do uczniów szkół sobotnio-niedzielnych i pozaszkolnych punktów nauczania języka polskiego. Od początku jej głównym celem jest pogłębienie u dzieci i młodzieży motywacji do poznawania języka i kultury polskiej, pozytywna rywalizacja i integracja środowiska młodzieżowego. Niezmiennym organizatorem olimpiady jest Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

- Jest to wspaniałe wydarzenie, które łączy młodych ludzi uczących się języka polskiego. Łączy ich miłość do języka polskiego, zamiłowanie do kultury polskiej, zainteresowanie polskim dorobkiem dziejowym i współczesnym. Wielką wartością tego konkursu jest również to, że w tak piękny sposób animuje młodzież do budzenia w sobie kreatywności – powiedział Rafał Wolski, konsul generalny RP we Lwowie.

Podsumowując dziesięciolecie konkursu „Znasz-li ten kraj?” warto zaznaczyć, że od początku są w niego niezmiennie zaangażowane trzy osoby: Barbara Pacan, pomysłodawczyni i wieloletni pracownik Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, ks. Władysław Biszko, kierownik Domu Pielgrzyma w Brzuchowicach i Renata Klęczańska, juror i nauczycielka języka polskiego w Szkole nr 3 i w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

- Dziesięć lat konkursu „Znasz-li ten kraj” za nami. Gdybym miała dokonać podsumowania, to pierwsze co zauważyłam – to ilość, drugie – to jakość i trzecie – technika – opowiada Renata Klęczańska. - Jeżeli mówimy o ilości, to zaczynaliśmy od mniejszej liczby uczestników. Wtedy nam się wydawało, że to dużo dzieci, a dzisiaj mamy ich naprawdę bardzo dużo, bo 150 osób. To już o czymś świadczy. Jak wygląda jakość? Dziesięć lat temu jak się sprawdzało prace, to były czasami same zera, wypracowań, generalnie, nie było i sprawdzało się szybko. Dzisiaj sprawdzamy do późnych godzin nocnych. Widać, że uczniowie dają z siebie naprawdę dużo, poszerzają swoje horyzonty, dokształcają się, są poszukujący. I mamy więcej pracy, ale to akurat nas bardzo cieszy. Nauczyciele wykonują kawał dobrej roboty. Przysyłają nam naprawdę fantastyczne dzieci – podsumowała.

W tegorocznym finale konkursu uczestniczyło ponad 120 dzieci nie tylko z terenu Lwowskiego Okręgu Konsularnego (Iwano-Frankiwsk (d. Stanisławów), Łanowice, Sambor, Stryj, Drohobycz, Jaworów, Żółkiew, Złoczów, Czerwonograd, Kałusz, Dolina, Nowy Rozdół), ale też z Charkowa, Odessy, Tarnopola, Kowla, Husiatyna, Koziatyna.

Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na trzy grupy: młodsza, średnia i starsza. Olimpiada składa się z części pisemnej (rozumienie i słuchanie tekstu, test gramatyczny, znajomość literatury i wypowiedź pisemna), kulturowej (test z historii, geografii i kultury Polski) oraz części ustnej (wypowiedź na zadany temat). Po podliczeniu punktów komisja konkursowa wyłania laureatów i finalistów.

Tradycyjnie, oprócz olimpiady, dla dzieci i młodzieży odbyły się zajęcia rozrywkowo-edukacyjne. W tym roku to: kurs pierwszej pomocy, warsztaty taneczne i zajęcia plastyczne.

Dla nauczycieli szkół sobotnio-niedzielnych przygotowano zajęcia metodyczne prowadzone przez ekspertów z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, oddział w Przemyślu.

Tegoroczna olimpiada odbyła się w kontekście 100-lecia Niepodległości Polski oraz ustanowienia przez Sejm RP 2018 roku – Rokiem Zbigniewa Herberta. Z tej okazji prof. Wojciech Kudyba z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przedstawił wykład-prezentację „Zbigniew Herbert – poeta niezłomny”. Spotkanie towarzyszące konkursowi odbyło się przy wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

- Zbigniew Herbert zdecydował się na niezależność, wobec tego był symbolem poety wolnego. Takiego, który potrafi powiedzieć „nie” systemowi, a mimo to być zauważalnym – powiedział prof. Kudyba. - To może zabrzmieć paradoksalnie, kiedy powiem, że Zbigniew Herbert jest poetą lwowskim. Paradoks polega na tym, że nie za często w swoich wierszach mówił o Lwowie. Ale atmosfera Lwowa, kultura tego miasta, zakorzenienie w kulturze europejskiej, to wszystko jest obecne w wierszach Herberta.

Uczestnicy konkursu złożyli kwiaty pod tablicami w kościele św. Antoniego we Lwowie, gdzie został ochrzczony Zbigniew Herbert oraz przy ul. Łyczakowskiej 55, gdzie w latach 1924–1933 mieszkał.

- Jeżeli dzisiejszy konkurs przybliżył osobę Zbigniewa Herberta młodym ludziom, to chyba lepszej formy uczczenia poety w Roku Herbertowskim trudno sobie wyobrazić. Jest to jeden z najznakomitszych polskich poetów XX wieku, lwowianin i człowiek, którego twórczość jest moralnym kompasem dla kilku pokoleń Polaków – podsumował Rafał Wolski.

Po mszy św. w kościele św. Antoniego, uczestnicy udali się do budynku Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Na początek zaprezentowano filmiki podsumowujące dziesięć lat konkursu oraz tegoroczną edycję olimpiady. Wspólnie wykonano hymn Konkursu Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim „Znasz-li ten kraj?”.

Przed rozdaniem nagród, konsul generalny Rafał Wolski podziękował uczestnikom konkursu, ich opiekunom i nauczycielom, pracownikom konsulatu m.in. konsulom Marianowi Orlikowskiemu i Rafałowi Kocotowi, Barbarze Pacan, Maryli Demcio i wolontariuszom.

Z upominkami od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP przyjechał naczelnik departamentu współpracy z Polonią i Polakami za granicą Grzegorz Morawski.

Po ogłoszeniu wyników konkursu, uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci książek, słowników, gier planszowych, pomocy naukowych i słodyczy. Finaliści poszczególnych grup otrzymali: laptopy, tablety i aparaty fotograficzne. Zwycięzcy – Wita Kogut z Sobotniej Szkoły Języka Polskiego przy klasztorze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi (grupa młodsza), Taisa Strużańska z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (grupa średnia) i Danuta Stefanko z CKPiDE w Stanisławowie (grupa starsza) cieszyli się z wygranej.

Tradycyjnie zostało zrobione pamiątkowe wspólne zdjęcie.

Jubileuszowa X edycja Konkursu „Znasz-li ten kraj?” zakończyła się koncertem poezji śpiewanej Zbigniewa Herberta w wykonaniu Aleksandra Trąbczyńskiego.

Tekst: Eugeniusz Sało/ Kurier Galicyjski


Laureaci i finaliści
X Konkursu Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej „Znasz-li ten kraj?”

Grupa I Młodsza

 1. Wita Kogut – I Miejsce – Sobotnia szkoła języka polskiego przy klasztorze Zgromadzenia sióstr św. Dominika w Żółkwi.
 2. Teodor Pasieka – II Miejsce – Szkoła sobotnio-niedzielna przy TKP im. F. Karpińskiego w Kałuszu.
 3. Monika Zborowska – III Miejsce – Polska sobotnia szkoła im. Mikołaja Reja w Żydaczowie.
 4. Tetiana Kogut – Wyróżnienie – Sobotnia szkoła języka polskiego przy klasztorze Zgromadzenia sióstr św. Dominika w Żółkwi.
 5. Krystyna Syroiżko – Wyróżnienie – Sobotnia szkoła języka polskiego przy klasztorze Zgromadzenia sióstr św. Dominika w Żółkwi.
 6. Krystyna Szerba – Wyróżnienie – Polska sobotnia szkoła im. Jana Pawła II przy Centrum Oświaty pozaszkolnej w Samborze.

Grupa II Średnia

 1. Taisa Strużańska – I Miejsce – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.
 2. Denis Lowuszkin – II Miejsce – Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej przy szkole ogólnokształcącej I-II stopnia nr 1 w Stryju.
 3. Jaryna Biłyk – III Miejsce – Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole.
 4. Alina Smerek – Wyróżnienie – Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole.
 5. Julia Bilak – Wyróżnienie – Centrum Kulturalno-Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole.
 6. Kamila Zejnałowa – Wyróżnienie – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Grupa III Starsza

 1. Danuta Stefanko – I Miejsce – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.
 2. Julia Sluzar – II Miejsce – Szkoła sobotnio-niedzielna przy TKP im. F. Karpińskiego w Kałuszu.
 3. Uliana Pyłypenko – III Miejsce – Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Stowarzyszeniu „Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury” w Koziatynie.
 4. Bartosz Lenczycki – Wyróżnienie – Szkoła sobotnio-niedzielna przy TKP im. F. Karpińskiego w Kałuszu.
 5. Ilona Sorówka – Wyróżnienie – Polska sobotnia szkoła im. Jana Pawła II przy Centrum Oświaty pozaszkolnej w Samborze.
 6. Dmytro Hrynyszyn – Wyróżnienie – Polonijny uniwersytet miasta Jaworowa.

Zdjęcia: Andrzej Leusz, Witalij Hrabar

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up