Portal IDA (Informator dla Aktywnych) z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizował konkurs fotograficzny o tematyce związanej z rocznicą odzyskania przez Polskę wolności. Konkurs skierowany był do członków polskich organizacji na Ukrainie, a wziąć w nim udział mogli przedstawiciele tylko tych organizacji, które są zarejestrowane na portalu IDA.

Jury złożone z członków redakcji po wielogodzinnych debacie wybrało trzy zwycięskie prace i zdecydowało się wręczyć jedno wyróżnienie.

Większość prac zgłoszonych na konkurs odnosiła się do 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, miejsc związanych z tym wydarzeniem, obchodów rocznicowych i wydarzeń o charakterze patriotycznym. Jury oceniło zarówno wartość artystyczną fotografii jak i zawartość merytoryczną prac.

Wyróżnienie otrzymała fotografia Rustama Jusupowa ze Studenckiego Klubu Polskiego w Żytomierzu przedstawiająca upamiętnienie polskich czołgistów we wsi Osykowe podczas 73. rocznicy formowania jednostek wojskowych Wojska Polskiego na Żytomierszczyźnie.

Trzecie miejsce zajęła praca wykonana przez Aleksandra RadicęHarcerskiego Hufca Wołyń. Zdjęcie przedstawia pobieranie ognia Niepodległości na cmentarzu Legionów w Polskim Lasku w miejscowości Kostiuchnówka.

Drugie miejsce to fotografia autorstwa Natalii Iszczuk ze Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie wykonana podczas edukacyjnego wyjazdu dzieci do Kostiuchnówki.

Miejsce pierwsze zajęła praca Aliny Czirkowej z „Młodego Stanisławowa” przedstawiająca składanie kwiatów przed pomnikiem Adama Mickiewicza przez uczniów II klasy szkoły numer 3 w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsku) podczas obchodów 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w konkursie. Ze zwycięzcami redakcja skontaktuje się indywidualnie.

Opr. na podst.: ida.pol.org.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up