W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie Letniej Szkoły Języka Polskiego. 

W Centum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w czasie wakacji trwał kiermasz książki używanej „Ocalmy od zapomnienia”

W sierpniu b.r., w ciągu dwóch tygodni, młodzież pochodzenia polskiego z Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) i Kijowa brała udział w AkademiLiderów w Pułtusku.

W lipcu ok. 60 osobowa grupa dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy (Iwano-Frankiwsk) i Białorusi (Witebsk, Głubokoje, Baranowicze) uczestniczyła w obozie integracyjno-edukacyjnym w Łagowie oraz Pobierowie (Polska).

Wizyta delegacji miasta partnerskiego odbyła się w ramach realizowanego projektu „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza” Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up