23-24 listopada 2017 roku w Wilnie odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowo-metodyczna „Nauczanie języka mniejszości narodowych w kontekście dialogu międzykulturowego. Treści, doświadczenia, kierunki doskonalenia” z udziałem nauczycieli języka ojczystego (białoruskiego, polskiego, rosyjskiego), nauczycieli akademickich, przedstawicieli samorządowych wydziałów oświaty Litwy, Polski, Estonii i Ukrainy.

Celem konferencji było zapoznanie się z doświadczeniem nauczania języka ojczystego w środowisku wielojęzycznym w poszczególnych państwach i przedstawienie propozycji kierunków zmian w treściach i sposobach nauczania języka ojczystego mniejszości narodowych na Litwie.

Stronę ukraińską reprezentowała Pani Renata Klęczańska, nauczyciel języka polskiego w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, skierowana do pracy na Ukrainie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Reprezentantka Centrum wystąpiła z referatem „Strategia nauczania języka polskiego jako ojczystego – częściowo jako obcego – na przykładzie bilingwalnego modelu oświaty na Ukrainie”.

Konferencję otworzył wiceminister oświaty Litwy Grazvijdas Kazakevicius. Uczestników konferencji gościł Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Zdjęcia: zw.lt

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up