Wicepremier Polski Piotr Gliński w ramach wizyty na Ukrainie w dniu 16 czerwca 2017 roku odwiedził Iwano-Frankiwsk (dawniej Stanisławów).

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożył hołd zamordowanej polskiej inteligencji w 1941 roku w Czarnym Lesie w pobliżu Stanisławowa, miejscu straceń Polaków z okresu okupacji hitlerowskiej. Wiceprezesowi Rady Ministrów towarzyszyli ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczący Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa Jan Malicki, przedstawiciele władz miasta Iwano-Frankiwska i obwodu oraz członkowie delegacji.

Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń” – organizacji, która opiekuje się cmentarzem – Witalij Czaszczin zaprezentował prof. Glińskiemu wystawę „Las, w którym nie śpiewa ptak”, przedstawiającą zdjęcia prac wykonywanych przez Towarzystwo w Czarnym Lesie od 1993 roku po dzień dzisiejszy.

Kolejnym punktem wizyty wicepremiera było spotkanie w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku z najwyższą władzą miasta i obwodu oraz rektorem Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka.

W rozmowie z gubernatorem obwodu iwano-frankiwskiego Olehiem Honczarukiem i merem miasta Rusłanem Marcinkiwem wicepremier Piotr Gliński podziękował za współpracę przy realizacji szereg projektów, w tym i kulturalnych. Natomiast strona ukraińska podziękowała polskiemu rządowi i narodowi za wsparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także europejskich aspiracji integracyjnych.

Dyrektor CKPiDE Maria Osidacz zaprezentowała wicepremierowi bieżącą działalność placówki i opowiedziała o podejmowanych inicjatywach oraz przedstawiła dalsze plany Centrum.

- Dziękuję za miłe przyjęcie i ciekawą rozmowę o polskich i ukraińskich losach. Zapewniam o stałym wsparciu dla Państwa pracy i inicjatyw. Ośrodek jest bardzo profesjonalnie pomyślany i nowoczesny. Serdeczne podziękowania dla całej ekipy! Do następnego razu! – możemy przeczytać wpis wicepremiera Piotra Glińskiego w księdze pamiątkowej Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Podczas wizyty w Iwano-Frankiwsku prof. Gliński zapoznał się także z projektem odbudowy dawnego obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego na górze Pop Iwan w paśmie Czarnohory, dofinansowanym ze środków MKiDN, a realizowanym we współpracy ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym.

Tekst: Andrzej Leusz

Zdjęcia: Witalij Hrabar

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up