W dniu 23 lutego 2017 w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) z roboczą wizytą przebywała delegacja województwa podkarpackiego na czele z marszałkiem Władysławem Ortylem.

Na początku goście z Polski spotkali się z gubernatorem Iwano-Frankiwskiej Obwodowej Państwowej Administracji Olehem Honczarukiem, aby podsumować 15-lecie współpracy pomiędzy województwem podkarpackim i obwodem iwano-frankiwskim. Oleh Honcharuk podziękował za ścisłą współpracę, inicjatywy i aktywny udział Podkarpacia w realizacji wspólnych projektów. Natomiast Marszałek Ortyl zadeklarował gotowość do dalszej współpracy w sferze społeczno-gospodarczej. Również wyraził nadzieję, że polskie doświadczenie w przeprowadzeniu reformy decentralizacji może pozytywnie wpływać na tempo rozwoju ekonomicznego w połączonych gromadach terytorialnych na Ukrainie.

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku marszałek Władysław Ortyl spotkał się z dyrektor Marią Osidacz, z którą m.in. omówił jeden z priorytetów współpracy międzynarodowej Samorządu Województwa Podkarpackiego – podtrzymywanie wzajemnych relacji z instytucjami, które realizują wiele cennych przedsięwzięć zachowując wspomnienie o Polsce i Polakach ciągle żywe. Do Biblioteki działającej przy Centrum Pan Marszałek przekazał publikacje, które doposażą księgozbiór i będą służyły szerszej społeczności.

Następnie delegacja udała się do Tatarowa (obw. iwano-frankiwski), gdzie miało miejsce posiedzenie polskich i ukraińskich naukowców dotyczące odnowienia Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na górze Pop Iwan.

Zdjęcia: if.gov.ua, Wołodymyr Harmatiuk

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up