Zapraszamy uczniów klas maturalnych (10-11 klasa) szkół średnich Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa) i obwodu, uczących się języka polskiego do udziału w I etapie V edycji Olimpiady „Wiedza o Polsce i Unii Europejskiej”, która odbędzie się w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w dniu 24 marca 2018 o godz. 14:00.

I etap Olimpiady przewiduje pracę pisemną w języku polskim w formie testu z wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej. Najlepsi, przejdą do II etapu i zostaną zakwalifikowani na rozmowę z komisją konkursową, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 roku we Lwowie. Wszyscy uczestnicy II etapu Olimpiady otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.

Laureaci Olimpiady otrzymają możliwość studiowania w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego na wybranym kierunku: Politologia, Stosunki międzynarodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Bezpieczeństwo międzynarodowe.

Nagrody dodatkowe:

  • laureaci Olimpiady otrzymają obniżenie opłaty za studia (posiadacze Karty Polaka studiują bezpłatnie);
  • bezpłatne kursy nauki języka polskiego w trakcie studiów;
  • bezpłatne tłumaczenie notarialne;
  • stypendia za wyniki w nauce po osiągnięciu wymaganej średniej z ocen w poszczególnych semestrach w wysokości od 300 do 900 PLN miesięcznie;
  • udział w wycieczce zapoznawczej do Opola;

oraz

  • semestralne lub roczne studia w ramach programu Erasmus+ w wybranym uniwersytecie partnerskim w Europie;
  • płatne staże w działach marketingu opolskich firm, staże studyjne w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Jak zapisać się do udziału w Olimpiadzie?

W biurze Centrum przy ul. Strzelców Siczowych 56 lub telefonicznie pod nr 067 197 17 96, 066 800 20 93 w nieprzekraczalnym terminie 22 marca 2018 roku.

Olimpiada jest organizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up