Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (CKPiDE) zaprasza na wykład prof. dr hab. Aleksandra Smolińskiego pt. „Huculszczyzna w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej” oraz mgr Jarosława Krasnodębskiego pt. „Stanisławów – nowoczesna prowincja na kresach II Rzeczypospolitej”.

Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu „Spotkania z Historią” w dniu 7 kwietnia (piątek) 2017 roku o godz. 18.00 w CKPiDE przy ul. Strzelców Siczowych 56.

Wykłady będą prowadzone w języku polskim.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Up