ПРОГРАМА

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

„Станиславів та Станиславівщина в 1918-1923 рр. Політика – Військо – Господарство – Адміністрація”.

Івано-Франківськ, 7-9 вересня 2018 р.


 вересня 2018 р. (пятниця)

Читальний зал ім. проф. Богдана Гаврилишина
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
вул. Шевченка, 57 (вхід з вул. Чорновола)

09.00-10.00 год. – Реєстрація учасників і гостей конференції

10.00-13.00 год. – Пленарне засідання

ЕКСПОЗИЦІЯ ВИСТАВКИ
„За вашу і нашу свободу. Союз Пілсудський-Петлюра 1920”

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ 

 1. Андрій Загороднюк, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.
 2. Rafał Kocot, wicekonsul, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.
 3. Maria Osidaczdyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.
 4. Wystąpienie przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego.

ДОПОВІДІ

 1. Jerzy Hickiewicz, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, Politechnika Opolska, Kazimierz Drewnowski 1881-1952.
 2. Володимир Великочий, доктор історичних наук, професор, декан факультету туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», «Полонія» Східної Галичини в час воєнно-революційних подій 1914-1919 рр.: українська історіографія.
 3. Aleksander Smoliński, doktor habilitowany, profesor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wybitni oficerowie kawalerii z garnizonu Stanisławów.
 4. Ганна Карась, доктор мистецтвознавства, професор кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Осип Залеський на тлі суспільно-політичної доби і культурно-мистецького життя Станиславова.

13.00-14.00 год. – Перерва на обід


14.00-18.00 год. – Секція І: Політика – Адміністрація

Модератори: dr hab., prof. nadzw. Piotr Semków, к.і.н., доц. Степан Кобута

 1. Bogusław Gogol, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, „Ziemia w jarzmie”. Propagandowy obraz sytuacji Ziemi Stanisławowskiej i Małopolski Wschodniej w latach 1918-1923 na łamach polskojęzycznej prasy sowieckiego okupanta po 1939 r.
 2. Jarosław Krasnodębski, magister, doktorant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, „Znicz”. Organ Polskiego Komitetu Powiatowego w Stanisławowie (1918-1920).
 3. Grzegorz Majkowski, doktor habilitowany, profesor, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, O wartościach w dyskursie politycznym II Rzeczpospolitej Polskiej (na materiale „Kuriera Stanisławowskiego” z lat 1918-1923).
 4. Piotr Semków, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Polityczne reminiscencje listopada 1918 na łamach prasy polskiej Małopolski Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym.
 5. Ігор Райківський, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Селянсько-робітничий союз у Станиславові в 1919 р.
 6. Євген Лизень, аспірант кафедри всесвітньої історії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Дипломатична діяльність уряду ЗОУНР під час перебування в Станиславові (січень-травень 1919 р.).
 7. Олег Олійник, аспірант кафедри всесвітньої історії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Червоний Хрест та благодійна активність місцевого населення на території Прикарпаття в період ЗУНР/ЗоУНР на сторінках місцевої преси.
 8. Микола Ґеник, кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних інститутів та процесів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Закон про воєводське самоуправління 3-х східногалицьких воєводств у контексті українсько-польських відносин поч. 1920-х рр.
 9. Олег Єгрешій, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Греко-католицьке духовенство Станиславівської єпархії в контексті бойкоту перепису населення 1921 р.
 10. Ігор Федоришин, заступник голови Тисменицької районної ради, аспірант кафедри історії України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Бойкот виборів 1922 р. на Покутті в контексті боротьби за Східну Галичину.
 11. Любомира Федунишин, кандидат історичних наук, викладач соціально-гуманітарних дисциплін Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Іван Кревецький в українських визвольних змаганнях 1918-1923 рр.
 12. Степан Кобута, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Українські адвокати Станиславова і Станиславівщини у 1918-1925 рр.: чисельність, територіальне представництво, специфіка професійної і громадської роботи.
 13. Юрій Яковлєв, кандидат історичних наук, випускник аспірантури кафедри історії України, Діяльність українських лівих середовищ в ідейному просторі м. Станиславова (1919-1923).
 14. Роман Зварич, аспірант ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Особливості еволюції судової системи Другої Речі Посполитої через призму інкорпоративної політики на Станиславівщині (1918-1923 рр.).
 15. Віталій Лисенко, аспірант кафедри історії України та правознавства ДВНЗ «Криворізького державного педагогічного університету», Етнополітичний розвиток східногалицького єврейська в рамках національної концепції «держава в державі» у міжвоєнний час.
 16. Олег Проців, кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства, Державне управління сектору мисливського та рибальського господарства у Станиславівському воєводстві (1920-1939 рр.).

8 вересня 2018 р. (субота)

Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську
вул. Січових Стрільців, 56

10.00-13.00 год. – Секція ІІ: Військо – Безпека

Модератори: dr Adam Ostanek, к.і.н. Роман Чорненький 

 1. Mariusz Kardas, doktor, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Stanisławów 1919. Szkic do polityczno-wojskowego portretu miasta i ziemi lat 1918-1923.
 2. Paweł Pulik, magister, doktorant, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Zniszczenia wojenne Ziemi Stanisławowskiej z lat 1914-1920.
 3. Maciej Franz, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zadania i działania policji państwowej na Ziemi Stanisławowskiej w drugiejpołowie 1921 roku w świetle materiałów źródłowych Archiwum Państwowego w Iwano-Frankiwsku.
 4. Adam A. Ostanek, doktor, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Z ruinami w tle… Stan bezpieczeństwa w Stanisławowie w powojennej rzeczywistości (1919-1921).
 5. Rafał Roguski, doktor, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Krajobraz po burzy. Stan bezpieczeństwa ziemi stanisławowskiej w latach 1921-1923.
 6. Wojciech Włodarkiewicz, doktor habilitowany, profesor, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Początki organizacyjne garnizonu stanisławowskiego.
 7. Володимир Клапчук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Залізниці Галичини 1914-1923 рр.
 8. Оксана Джус, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та інноваційних технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Професійне становлення студентів Станіславівщини на військовому факультеті Українського народного університету в таборі інтернованих (Польща, 1921-1922 рр.).
 9. Оксана Дрогобицька, кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології і археології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Санітарно-епідеміологічна ситуація на Станиславівщині у 1918-1923 рр.
 10. Тетяна Файник, кандидат історичних наук, ст. науковий співробітник, докторант Інститут народознавства НАН України (м. Львів), Народна і фахова медицина у боротьбі з недугами у міжвоєнний період на Станиславщині.
 11. Роман Чорненький, кандидат історичних наук, науковий співробітник музею «Герої Дніпра» – філії Національного військово-історичного музею України (м. Івано-Франківськ), Поляки Коломиї в період ЗУНР – ЗО УНР у 1918-1919 рр.
 12. Петро Гаврилишин, кандидат історичних наук, директор Наукової бібліотеки, доцент кафедри міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Особливості перебігу судового процесу над «косачівським катом» лікарем Петром Петрушевичем у Львові в 1921 р.
 13. Олег Разиграєв, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк) Станиславівська в’язниця у 1918-1923 рр.
 14. Сергій Гладишук, кандидат історичних наук, (м. Луцьк), Становлення польської адміністрації на Волині та Станиславівщині у 1919-1921 рр.: спроба порівняння.
 15. Grzegorz Jasiński, doktor, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Adam Tiger – syn ziemi stanisławowskiej i współtwórca polskiego lotnictwa wojskowego.

13.00-14.00 год. – Перерва на обід


14.00-18.00 год. – Секція ІІІ: Культура – Повсякденність

Модератори: к.і.н., доц. Андрій Королько, mgr Piotr Olechowski

 1. Віолетта Дутчак, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Мистецьке життя Станіславова і Станиславівщини після закінчення І Світової війни.
 2. Андрій Королько, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Законодавче забезпечення культурно-освітніх перетворень на Коломийщині періоду ЗУНР (1918-1919).
 3. Іванна Романович, аспірантка ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Мистецький розвій української громади м. Станиславова періоду ЗУНР.
 4. Мирон Черепанин, доктор мистецтвознавства, професор кафедри музичної україністики та народ-но-інструментального мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Організація перших виконавських конкурсів вокально-хорового та інструментального мистецтва у Станиславові.
 5. Piotr Olechowski, mgr, doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego, Życie codzienne miasta na łamach „Kurjera Stanisławowskiego” w 1918 r. (styczeń-listopad).
 6. Наталя Ткачик, кандидат філологічних наук, Станиславівщина на шпальтах варшавської преси початку ХХ ст.
 7. Марія Федунь, доктор філологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології Івано-Франківського ОІППО, Станиславів і Станиславівщина 1918-1923 років крізь призму західноукраїнської мемуаристики початку ХХ століття.
 8. Ольга Цівкач, к.ф.н., доцент, член Товариства польської культури ім. Францішка Карпінського (м. Івано-Франківськ), Мистецько-культурна діяльність Генріка Цепніка в Станиславові (1923-1925 рр.).
 9. Надія Бабій, кандидат мистецтвознавства, доц. кафедри дизайну і теорії мистецтва ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Єврейська „картина світу” у меморіях Снятина.
 10. Олена Козакевич, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник Інституту народознавства Національної академії наук України (м. Львів), Осередки текстильного виробництва на Станиславівщині: передумови створення, діяльність, асортимент.
 11. Олена Пелехата, доцент кафедри слов’янських мов ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Особливості газетних жанрів як підтвердження господарськоі діяльності Станиславова в 1918-1923 рр.
 12. Богдан Тимків, професор, доктор філософії, Заслужений діяч мистецтв України, завідуючий кафедри методики викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Художньо-стильові тенденції в проектуванні архітектурного середовища міста Станіславова (перша пол. 20-х років ХХ ст.).
 13. Людмила Потравич, спеціаліст в галузі екології, член ГО «Новий Івано-Франківськ», Вплив економічного розвитку м. Станіславова на екологічний стан довкілля в період 1918-1923 рр.
 14. Богдан Губаль, професор кафедри дизайну і теорії мистецтва, заслужений діяч мистецтв України. Брами і двері Станіславова 1920-х – 1930-х рр. ХХ ст. Неокласицизм у деталях.
 15. Роман Тарасевич, аспірант кафедри історії слов’ян ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника», Польська громада Станіслав(ов)а у політичних змінах після світових воєн: порівняльний аналіз.

18.15-19.00 год. – Підсумок та закінчення конференції


9 вересня 2018 р. (неділя)*

07.00 год. – Поїздка зацікавлених учасників конференції в с. Бистриця (Надвірнянський район), вул. Січових Стрільців, 56

10.00 год. – Покладання квітів та запалення лампадок біля пам’ятника у с. Бистриця (д. Рафайлова)

10.30-16.00 год. – Похід на Перевал польських легіонів, молитва біля хреста

17.00 год– Обідо-вечеря

18.00 год. – Виїзд до Івано-Франківська

*Учасників, які зацікавлені недільною програмою (9 вересня), просимо зголошуватися до організаторів першого дня конференції


Організатори: Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську, ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Військово-технічна академія у Варшаві і Академія військового флоту ім. Героїв Вестерплатте у Гдині.

СпівпрацяНаукова бібліотека Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

За підтримкиГенерального Консульства Республіки Польща у Львові, Фонду „Свобода та демократія” (Варшава). Проект співфінансований в рамках опіки Сенату Республіки Польща над полонією і поляками за кордоном.

Медіа-партнерKurier Galicyjski.


ПРОГРАМА [завантажити PDF]

Партнери

Співпраця

Медіапартнери

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Проєкт підтримує Канцелярія голови Ради міністрів Республіки Польща в рамках конкурсу полонія та поляки за кордоном 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Проєкт „Професійні медіа в Україні 2021-2022” реалізує Фонд „Свобода та демократія”


Матеріал містить лише погляди автора/ів і не може бути прирівняний до офіційної позиції Канцелярії голови Ради міністрів Республіки Польща

Up