Zdjęcia: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Radio Opole