Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, ale główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwalał uzyskać dofinansowanie na realizację projektu z zakresu edukacji nieformalnej. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13-30 lat realizowali swoje pasje, rozwijali...

URBACT II (Program sieci rozwoju miejskiego) jest programem w zakresie wspólnotowej pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, objętym celem „Europejska współpraca terytorialna”, we wszystkich...

O wyjątkowości programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) na tle innych instrumentów Unii Europejskiej świadczy ich międzynarodowy charakter. Wsparcie otrzymują tylko działania realizowane wspólnie...

20 grudnia 2007 roku Komisja Europejska przyjęła Transnarodowy Program Współpracy „Europa Południowo-Wschodnia” na lata 2007-2013. Program zawiera wsparcie krajów Wspólnoty dla regionów w 16 państwach...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up