W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły z prezesami polskich organizacji w Stanisławowie.

Delegacja z Opolszczyzny przybyła do Stanisławowa w dniu 4 maja br. Pierwszym punktem programu była wizyta w Centrum, zwiedzanie pomieszczeń i zapoznanie się z jego działalnością. Marszałek miał okazję spotkać się z dziećmi, którzy uczęszczają na zajęcia „Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym” i zapytać o Województwie Opolskim. Dzieci zostali także zaproszeni do Opola.

Na spotkaniu w sali głównej CKPiDE każdy z prezesów polskich organizacji przedstawił Marszałkowi Andrzejowi Bule swoją działalność, podzielił się doświadczeniami z dotychczasowej współpracy z organizacjami w Województwie Opolskim oraz wyraził swoje oczekiwania co do przyszłości. Był też czas na omówienie problemów z którymi spotyka się społeczność polska w Stanisławowie i obwodzie.

Należy zauważyć, że w październiku tego roku będziemy obchodzić 15-lecie z dnia zawarcia porozumienia o współpracy międzyregionalnej między iwano-frankiwskim obwodem, a Województwem Opolskim.

- Przyjechaliśmy do Iwano-Frankiwska, aby podsumować 15 lat naszej współpracy i porozmawiać o tym, jak będą wyglądały następne 15. Cieszę się bardzo i uważam, że jest to wielki sukces, że powstało w Stanisławowie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, które na pewno będzie odgrywało ważną rolę w budowaniu dialogu między Polakami i Ukraińcami. Ze swojej strony będę się starał wspierać mniejszość polską w Stanisławowie i namawiać do tego swoich kolegów. – powiedział Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.

Zdjęcia: Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up