Fot. gov.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 7 czerwca 2024 roku podpisał nowelizację Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany zaczęły obowiązywać 1 lipca. Są one efektem konsultacji z organizacjami pozarządowymi, samorządowcami oraz instytucjami państwowymi.

„Polska już w pierwszych godzinach po rosyjskim ataku na Ukrainę pokazała swoją solidarność. Otworzyliśmy nasze serca, a tysiące kobiet, dzieci i osób starszych znalazły u nas bezpieczne schronienie i niezbędną pomoc. Pomagaliśmy, pomagamy i nadal będziemy pomagać uchodźcom wojennym” – powiedział wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Maciej Duszczyk.

Nowe przepisy przedłużają legalność pobytu obywateli Ukrainy w Polsce do 30 września 2025 roku. Przedłużony zostaje także dostęp do świadczeń zdrowotnych, rodzinnych i socjalnych. Uchodźcy wojenni nadal będą mogli liczyć na wsparcie w zakresie zakwaterowania, lecz będzie ono możliwe tylko w obiektach zbiorowego zakwaterowania, prowadzonych na polecenie wojewodów.

Zostaną zaprzestane świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (tzw. 40+). Oznacza to, że osoby prywatne, które zapewniały na własny koszt wyżej wymienioną pomoc Ukraińcom, nie będą mogły już otrzymywać takiego wsparcia pieniężnego.

Fot. pl.naszwybir.pl

Natomiast organy publiczne np. wojewodowie będą mogli dalej udzielać obywatelom Ukrainy wsparcia socjalnego, np. zakwaterowania zbiorowego i wyżywienia, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym, kobietom w ciąży i innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Świadczenie wychowawcze (tzw. 800+) oraz Dobry Start (jednorazowe 300 zł na początku roku szkolnego) będą dostępne tylko dla dzieci uczących się w szkołach należących do polskiego systemu oświaty. 800+ będą mogły dostać także dzieci chodzące do polskich przedszkoli oraz dzieci w młodszym wieku, które jeszcze nie mają obowiązku przedszkolnego i obowiązku nauki. Rozwiązanie to będzie obowiązywać od 1 czerwca 2025 roku oraz roku szkolnego 2025/2026.

„Dotychczasowe rozwiązania ustawowe sprawdziły się i wypełniły swoje zadania. Uchodźcy wojenni odnaleźli się w naszym kraju – kształcą się, pracują, rozwijają. W coraz większym stopniu stają się członkami naszych lokalnych społeczności. Nie zapominamy jednak o tych, którzy samodzielnie nie są w stanie funkcjonować. Mogą oni nadal liczyć na nasze wsparcie” – podkreślił Maciej Duszczyk.

Przepisy przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z innymi resortami – Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Finansów oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Opr. na podst. ukraina.interwencjaprawna.pl, gov.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up