Fot. Solidarity Fund PL / Facebook

Podczas szczytu „Droga weterana ze służby wojskowej do życia cywilnego” w Kijowie podpisano Memorandum o współpracy między polską Fundacją Solidarności Międzynarodowej a Ministerstwem Spraw Weteranów Ukrainy o realizacji projektów mających na celu stworzenie sieci ośrodków wsparcia psychospołecznego.

Według szacunków ukraińskiego Ministerstwa Ochrony Zdrowia nawet 15 milionów Ukraińców będzie potrzebowało profesjonalnego wsparcia, aby przezwyciężyć skutki wojny. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się weterani, którzy mierzą się z wyzwaniami związanymi z powrotem do życia cywilnego. Rozwiązanie tego problemu wymaga systemowego podejścia w skali kraju, tak by profesjonalne usługi były dostępne jak najbliżej osób potrzebujących wsparcia.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej wraz z ukraińskimi partnerami wypracowała i skutecznie wdrożyła model świadczenia usług psychospołecznych na poziomie lokalnym – Pro_MentalHealth. Od sierpnia 2023 roku w obwodzie rówieńskim działają cztery ośrodki wsparcia psychospołecznego.

Fot. Solidarity Fund PL / Facebook

Udzielono w nich ponad 10 000 konsultacji – psychologicznych, psychiatrycznych, prawnych, zawodowych, a także konsultacji z pracownikami społecznymi oraz sesji fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych. Ponad 20 proc. tych usług świadczono mobilnie – multidyscyplinarne zespoły odwiedzały społeczności w mniejszych miejscowościach.

Dzięki temu rozwiązaniu osoby zmagające się ze skutkami wojny, otrzymują niezbędne wsparcie w powrocie do zdrowia i aktywności społecznej. Poza tym model Pro_MentalHealth zakłada stworzenie odpowiedniej bazy prawnej i instytucjonalnej – tak, by docelowo mógł funkcjonować bez dodatkowego wsparcia finansowego donatorów.

Ministerstwo Spraw Weteranów i Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy uznały ten model za wzorcowe rozwiązanie gotowe do wdrożenia w innych regionach Ukrainy w skali całego kraju. W planach na ten rok jest stworzenie kolejnych ośrodków wsparcia psychospołecznego i reintegracji w obwodzie żytomierskim.

Źródło: Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up