Podpisanie deklaracji (Fot. Tymon Markowski / MSZ RP)

Podczas odbywającego się w środę, 7 lipca 2021 roku w Wilnie spotkania szefowie dyplomacji Litwy, Ukrainy i Polski podpisali deklarację o wspólnym dziedzictwie i wspólnych wartościach. Okazją do przyjęcia dokumentu była 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów w 1791 roku.

Deklaracja, podpisana po spotkaniu i rozmowie ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Lubelskiego, stanowi wyraz historycznej wspólnoty trzech państw i narodów, które w swoich działaniach kierują się przekonaniem, że bez pamięci nie można budować teraźniejszości i przyszłości w sposób trwały.

Dokument przywołuje wspólne dziedzictwo Litwy, Ukrainy i Polski, które odegrało istotną rolę w kształtowaniu historii politycznej, prawnej i kulturalnej Europy. Podkreślono w nim, że na terenach dzisiejszych państw Trójkąta Lubelskiego rozwijały się tradycje demokratyczne i wolności obywatelskie, które stanowiły inspirację i ważny punkt odniesienia dla ruchów niepodległościowych oraz kształtowania się tożsamości europejskiej państw naszego regionu.

Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy (Fot. Tymon Markowski / MSZ RP)

Podpisując wspólną deklarację ministrowie spraw zagranicznych Trójkąta Lubelskiego potwierdzili, że wspólne europejskie dziedzictwo historyczne nadal spaja trzy narody w zjednoczonej Europie i wzmacnia poczucie wzajemnej więzi i solidarności. Szefowie dyplomacji Litwy, Ukrainy i Polski zadeklarowali także, że dołożą wszelkich starań, by naród białoruski i demokratyczna Białoruś miały szansę zbliżania z Unią Europejską.

Podczas spotkania w Wilnie podpisana została także Mapa Drogowa rozwoju Trójkąta Lubelskiego. Dokument prezentuje główne kierunki rozszerzenia współpracy trójstronnej, m.in. prowadzenie trójstronnego dialogu politycznego, wspólne inicjatywy Trójkąta podejmowane wobec partnerów międzynarodowych, działania w obszarze bezpieczeństwa i obrony, bezpieczeństwa energetycznego i cyberbezpieczeństwa, a także omawia bieżące i przyszłe inicjatywy Litwy, Ukrainy i Polski na rzecz zwalczania skutków pandemii Covid-19, wsparcia gospodarczego, kulturalnego i akademickiego oraz działania strategiczne na rzecz zwalczania zagrożeń hybrydowych i dezinformacyjnych.

Źródło: gov.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up