Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Ireny Czaszczin, współtwórcy i wiceprezesa Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń” w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

Pani Irena była odważnym człowiekiem o wielkim sercu. Poświęciła wiele lat społecznej pracy oraz zapoczątkowała mnóstwo pięknych inicjatyw na rzecz odrodzenia polskości na Kresach Wschodnich. Mieliśmy przyjemność nie tylko doświadczać efektów jej szczytnych działań, ale także podziwiać jej szczególną determinację i nieustający optymizm.

Łączymy się w smutku z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi

Zespół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up