Najlepsze życzenia z okazji 29. rocznicy Niepodległości Ukrainy!

Życzymy przede wszystkim pokoju, dużo słońca i harmonii. Niech potężne źródło ukraińskiego talentu, niezłomnego optymizmu oraz twórczej energii buduje dobrobyt i rozwija Ukrainę. Niech w domach każdego mieszkańca kraju panuje szczęście, porozumienie, dobro i miłość.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up