Fot. Kancelaria Sejmu/ Aleksander Zieliński

W uchwale oddano także hołd walczącym po polskiej stronie Ukraińcom, Rosjanom, Białorusinom, Węgrom, Łotyszom, Estończykom, Finom i przedstawicielom innych narodów.

„Od końca lipca do pierwszych dni września 1920 roku rozegrało się decydujące starcie Polski z bolszewicką Rosją. Krwawe zmagania toczono na przestrzeni blisko pół tysiąca kilometrów. (…) Rząd Obrony Narodowej, kierowany przez Wincentego Witosa, oraz sztab Wojska Polskiego podjęły działania, które zdecydowały o zwycięstwie Rzeczypospolitej. Wojsko Polskie, na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, uratowało nie tylko suwerenność naszej Ojczyzny, lecz także ład demokratyczny całej Europy. Powstrzymując ofensywę Armii Czerwonej, Polacy zapobiegli rozprzestrzenieniu się rewolucji Komunistycznej na Europę i tym samym zniszczeniu zachodniej cywilizacji” – zaakcentowano w uchwale odczytanej przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek i przyjętej przez aklamację.

W dokumencie przypomniano fakt, że razem z Polakami walczyło wojsko ukraińskie, oddziały białoruskie, żołnierze demokratycznej „III Rosji”. Wymieniono pomoc Francji, lotników amerykańskich z Eskadry Kościuszkowskiej, Belgów, Łotyszy, Estończyków i Finów. Szczególnie podkreślono, jak czytamy, pomoc braci Węgrów, którzy odstąpili Polsce swoje zapasy amunicji i dostarczali ją do końca działań zbrojnych.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu tych wydarzeń, ustanowił 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. Dziś w przeddzień 100. rocznicy Cudu nad Wisłą składamy hołd jej Bohaterom, obrońcom niepodległości Rzeczypospolitej” – podkreślono w zakończeniu uchwały.

Źródło: kresy24.pl

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up