Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie odczytuje list Prezydenta Andrzeja Dudy (Fot. Barbara Pacan)

Dziś, 16 lipca w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny we Lwowie odbyło się pożegnanie śp. Mirosława Rowickiego, działacza Solidarności, założyciela, wydawcy i redaktora naczelnego Kuriera Galicyjskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował list do uczestników uroczystości, który w Bazylice odczytał Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki.


Warszawa, 16 lipca 2020 roku

Szanowni Bliscy Zmarłego!

Szanowni Państwo!

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Pana Redaktora Mirosława Rowickiego. Żegnamy dziś wspaniałego człowieka, żarliwego patriotę, zasłużonego działacza „Solidarności”, który z oddaniem walczył o wolną Polskę. Żegnamy jednocześnie wybitną postać ukraińskiego życia publicznego, osobę pełną energii, pasji i dobrej woli, która uczyniła ogromnie wiele dla środowiska Polaków mieszkających na Ukrainie oraz dla budowania dialogu, partnerstwa i bliskości między naszymi narodami. Odprowadzając Pana Redaktora w Jego ostatnią drogę jednoczymy się – Polacy i Ukraińcy – w poczuciu wspólnej straty i w poczuciu wspólnej wdzięczności za dary Jego aktywnego życia.

Zapamiętamy Zmarłego jako człowieka licznych zaangażowań i licznych zasług, który w ostatnich kilkunastu latach poświęcił się przede wszystkim niezmiernie wartościowej misji społecznej prowadzonej na Ukrainie. Będąc założycielem, wydawcą i redaktorem naczelnym „Kuriera Galicyjskiego” – największej polskiej gazety na Ukrainie dostępnej w wersji elektronicznej, radiowej i telewizyjnej – oraz inicjatorem i wydawcą jedynego w tym kraju pisma dla dzieci w języku polskim „Polak Mały”, Mirosław Rowicki wybitnie przyczynił się do integracji i rozwoju polskiej społeczności.

Był On także niestrudzonym orędownikiem polsko-ukraińskiego zbliżenia. Wytrwale upowszechniał w społecznej świadomości potrzebę dialogu, pamięć o wspólnej historii i znaczenie wspólnych wyzwań dotyczących teraźniejszości i przyszłości. Mam nadzieję, że tak znakomite przedsięwzięcia, jak zainicjowana przez śp. Pana Redaktora działalność Klubu Galicyjskiego czy coroczne konferencje w Jaremczu, służące budowaniu polsko-ukraińskiego porozumienia, będą z powodzeniem kontynuowane.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oddaję hołd wspaniałym dokonaniom Zmarłego. W uznaniu Jego znamienitych zasług postanowiłem nadać pośmiertnie śp. Panu Redaktorowi Mirosławowi Rowickiemu jedno z najwyższych naszych odznaczeń państwowych – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Wdzięczna Ojczyzna nigdy nie zapomni Jego poświęcenia, pracy i dorobku. Wszystkim Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Cześć Jego pamięci!

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda


List Prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników uroczystości pogrzebowych [pobierz]

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up