Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wielkiego Przyjaciela Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie), założyciela i redaktora naczelnego Kuriera Galicyjskiego Mirosława Rowickiego.

Odchodzi od nas Człowiek o nieocenionych zaletach charakteru, wielki miłośnik historii Kresów, orędownik polsko-ukraińskiego dialogu i pojednania. Pozostanie w naszej pamięci jako Osoba pełna pasji, oddana sprawom najważniejszym, a przede wszystkim przepełniona dobrem i życzliwością dla innych.

Będzie nam Ciebie brakowało, Mirku... Odpoczywaj w pokoju.

Łączymy się w smutku z rodziną, bliskimi i współpracownikami.

Zespół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up