Zespół projektowy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (Fot. Andrzej Leusz)

Zespół projektowy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) wziął udział w online szkoleniach dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych z programów międzynarodowych. Szkolenia, które odbywały się 29-30 czerwca 2020 roku miały na celu przygotowanie zespołu projektowego do samodzielnego pozyskiwania środków na realizację projektów.

W trakcie zajęć objęte zostały takie zagadnienia jak zarządzanie projektem, dokumentacja projektowa, realizacja i rozliczanie projektu oraz przegląd programów międzynarodowych. Uczestnicy zapoznali się również z metodologią projektową, zasadami aplikowania o środki projektowe i sposobami rozliczania projektów.

Szkolenia przeprowadził Marek Świć, specjalista z zakresu zarządzania projektami, wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych.

„Centrum jest co raz bardziej aktywne, stara się pozyskiwać środki z różnych źródeł, a więc zostało zaplanowane szkolenie z pozyskiwania środków z programów międzynarodowych. Wszystkie już dzisiaj granty międzynarodowe są w postaci projektów, gdzie trzeba przedłożyć konkretne przedsięwzięcie. Szkolenie zawierało kilka modułów. Przeglądnęliśmy też wnioski projektowe oraz źródła finansowania i okazało się, że we wszystkich jest myśl przewodnia, taka jak myślenie projektowe, ułożenie tego wszystkiego w formie konkretnego przedsięwzięcia. Wydaje mi się, że udało nam się uzyskać postawiony cel, przygotowanie uczestników, pracowników i wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego do samodzielnego pozyskiwania środków. Oczywiście to czas pokaże, jak zostaną ogłoszone konkretne konkursy, czy te umiejętności przełożyły się na dobre wnioski, ale wydaje mi się, że dobry początek został już zrobiony” – powiedział Marek Świć.

Praca z trenerem podczas szkolenia (Fot. Andrzej Leusz)

Zajęcia te stały się dobrą okazją na przezwyciężenie lęku przed dużymi projektami, a także możliwością na zdobycie doświadczenia w zakresie stwarzania projektów międzynarodowych. Uczestnicy wykonywali różne ćwiczenia oraz mieli czas na zadawanie pytań. Dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Maria Osidacz uważa, że to szkolenie jest dobrym startem dla wyjścia na nowy poziom działalności projektowej.

„Te szkolenia były dla nas nie tylko korzystne, były przede wszystkim bardzo informacyjne. Stworzyliśmy już pewien plan spotkań w ramach wystartowania z pisaniem, ale też z planowaniem projektów unijnych. Chodzi nam o to, żebyśmy ten czynnik wprowadzili w swój zwykły, bieżący czas pracy. Chcemy częściej się na te tematy spotykać, przygotowywać, opracowywać pewne pomysły. Chcemy pisać projekty międzynarodowe z myślą o rozwoju społecznym naszego ośrodka, aby ten wymiar oddziaływania naszych projektów poszerzyć zarówno w obwodzie, jak i tutaj na miejscu, żebyśmy byli postrzegani jako organizacja, której leżą mocno na sercu problemy społeczne naszych mieszkańców i generalnie całego kraju” – powiedziała Maria Osidacz.

Realizacja szkoleń pozyskiwania środków zewnętrznych z grantów międzynarodowych była możliwa dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Tekst: Robert Kubisz

Audycja radia CKPiDE:

Zdjęcia: Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up